Rph Minggu 2

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kedua dari 5/1/2009-9/1/2009)

Hari/Tarikh: Isnin (5/1/2009)

Perkara: Orientasi pelajar tingkatan 4

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (6/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 3&4)

Tajuk:

Hasil Pembelajaran:

Aktiviti:

 1. Mengambil maklumat pelajar
 2. Pengurusan kelas (guru tingkatan)

Bahan Bantu Mengajar:

Rujukan guru:

Penerapan nilai:

Kemahiran Bernilai Tambah:

Sistem Bahasa:

Refleksi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (6/1/2009)

Subjek:

Sejarah

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Format SPM sejarah kertas 1&2

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membezakan format kertas 1 dan 2

Aktiviti:

 1. Guru menulis format kertas soalan dan meminta pelajar menyalin format tersebut.
 2. Guru memberi penerangan kepada pelajar dan pelajar bersoal jawab dengan guru.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur iv. Contoh kertas soalan SPM sejarah (kertas 1 dan 2).

Rujukan guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

Penerapan nilai:

Prihatin, yakin diri

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan

Istilah & Konsep:

Objektif,Struktur dan Esei

Refleksi:

Pelajar dapat membezakan bentuk soalan dalam kertas 1 dan 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (6/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Format SPM Bahasa Melayu Kertas 1

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk soalan yang akan dikemukakan dalam kertas 1.

Aktiviti:

 1. Guru menulis format kertas soalan dan meminta pelajar menyalin format tersebut.
 2. Guru memberikan penerangan awal kepada para pelajar dan memberi ruang kepada pelajar untuk mengajukan soalan.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur iv. Contoh kertas soalan SPM Bahasa Melayu (kertas 1)

Rujukan guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.

Penerapan nilai:

Berani, yakin diri

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Belajar Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Kosa Kata dan Sintaksis

Refleksi:

Pelajar dapat mengenal pasti bentuk soalan dalam kertas 1 berdasarkan contoh kertas soalan SPM yang telah diedarkan oleh guru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (7/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Format SPM Bahasa Melayu Kertas 2

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk soalan yang akan dikemukakan dalam kertas 2

Aktiviti:

 1. Guru menulis format kertas soalan dan meminta pelajar menyalin format tersebut.
 2. Guru memberi penerangan kepada pelajar dan pelajar bersoal jawab dengan guru.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur iv. Contoh kertas soalan SPM Bahasa Melayu (kertas 2)

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.

Penerapan nilai:

Bertanggungjawab, yakin diri

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan

Sistem Bahasa:

Kosa Kata dan Sintaksis

Refleksi:

Pelajar dapat mengenal pasti bentuk soalan dalam kertas 2 berdasarkan contoh kertas soalan SPM yang telah diedarkan oleh guru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (7/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

Format SPM Bahasa Melayu Kertas 1&2

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk soalan yang akan dikemukakan dalam kertas 1&2.
 2. Membezakan format soalan kertas 1 dan 2

Aktiviti:

 1. Guru menulis format kertas soalan dan meminta pelajar menyalin format tersebut.
 2. Guru memberi penerangan kepada pelajar dan pelajar bersoal jawab dengan guru.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur iv. Contoh kertas soalan SPM Bahasa Melayu (kertas 2)

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.

Penerapan nilai:

Bertanggungjawab, yakin diri

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Belajar Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Kosa Kata dan Sintaksis

Refleksi:

Pelajar dapat mengenal pasti dan membezakan bentuk soalan dalam kertas 1&2 berdasarkan contoh kertas soalan SPM yang telah diedarkan oleh guru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (8/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan maksud istilah sinopsis, tema & persoalan, watak & perwatakan, plot dengan bimbingan guru berdasarkan pengetahuan sedia ada.
 2. Mengemukakan 2 contoh perwatakan yang lain berdasarkan penerangan yang telah dikemukakan oleh guru.
 3. Membezakan istilah tema dan persoalan dengan memberikan beberapa contoh yang bersesuaian.

Aktiviti:

 1. Guru memberikan nota ringkas tentang istilah sinopsis, tema & persoalan, watak & perwatakan, plot dan meminta pelajar menyalin nota tersebut.
 2. Guru memberi penerangan kepada pelajar dan pelajar bersoal jawab dengan guru.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Gigih, yakin diri

Kemahiran Bernilai Tambah:

Strategi Pengajaran &Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

80% pelajar dapat memberikan maksud beberapa istilah yang dikemukakan oleh guru dan terdapat sebilangan kecil pelajar masih lemah untuk memberikan jawapan dengan baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (8/1/2009)

Subjek:

Pemulihan Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

5K8 (masa 5&6)

Tajuk:

Mencari kesalahan ejaan dalam ayat

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti ejaan perkataan yang salah
 2. Menulis semula perkataan tersebut dengan ejaan yang betul

Aktiviti:

 1. Guru menulis nama beberapa orang pelajar di papan tulis dengan ejaan yang salah.
 2. Pelajar menegur kesalahan ejaan perkataan tersebut dan guru mengaitkannya dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.
 3. Guru memberikan 6 contoh ayat di papan tulis dan meminta pelajar mengenal pasti menyebut kesalahan ejaan dalam ayat tersebut.
 4. Guru membimbing pelajar untuk membetulkan kesalahan ejaan bagi beberapa perkataan dalam yang diberikan.
 5. Pelajar diminta untuk menyalin 6 ayat berkenaan dan menulis semula perkataan yang salah dieja dengan ejaan yang betul.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Teks & Rujukan Lengkap SPM Bahasa Melayu, Arah Pendidikan.

Penerapan nilai:

Bekerjasama, yakin diri

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir : menganalisis dan menilai

Sistem Bahasa:

Kosa kata dan Sintaksis (ayat aktif)

Refleksi:

70% pelajar dapat menyebut beberapa perkataan yang salah dieja dan 30% masih lemah untuk mengenal pasti kesalahan ejaan dalam ayat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (8/1/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Zaman Prasejarah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyenaraikan empat tahap utama dalam zaman prasejarah.
 2. Mengklasifikasikan ciri-ciri kehidupan manusia mengikut tahap perkembangan zaman prasejarah.
 3. Membandingkan peralatan batu yang dicipta oleh manusia zaman Paleolitik dan zaman Neolitik dengan masyarakat zaman Logam.

Aktiviti:

 1. Guru bertanya kepada beberapa orang pelajar tentang perubahan yang berlaku dalam kehidupan mereka dari kecil hingga mereka mencapai usia remaja. Pelajar-pelajar berkenaan menceritakan perubahan yang dialami berdasarkan pengalaman hidup masing-masing. Guru mengaitkannya dengan topik pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.
 2. Guru menyoal pelajar tentang empat tahap utama dalam zaman prasejarah. Pelajar menjawab soalan guru berdasarkan pengetahuan sedia ada.
 3. Guru meminta pelajar membuat perbandingan tentang ciri-ciri kehidupan manusia mengikut tahap perkembangan zaman prasejarah dengan menggunakan peta minda. Pelajar membandingkan ciri-ciri kehidupan manusia dengan melukis peta minda. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing jawapan yang diberikan oleh pelajar.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Peta minda

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Sentiasa berusaha dengan gigih untuk mencapai kemajuan dalam hidup

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: menganalisis

Istilah & Konsep:

Prasejarah, Arkeologi, Nomad, Artifak, Ekofak, Feature dan Sistem Barter

Refleksi:

75% pelajar dapat mengklasifikasikan ciri-ciri manusia dalam zaman prasejarah dengan menggunakan peta minda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (8/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan maksud istilah sinopsis, tema & persoalan, watak & perwatakan, dengan bimbingan guru berdasarkan pengetahuan sedia ada.
 2. Mengemukakan 2 contoh watak utama dan watak sampingan yang lain berdasarkan penerangan yang telah dikemukakan oleh guru.
 3. Membezakan istilah tema dan persoalan dengan memberikan beberapa contoh yang bersesuaian.

Aktiviti:

 1. Guru memberikan nota ringkas tentang istilah sinopsis, tema & persoalan, watak & perwatakan dan meminta pelajar menyalin nota tersebut.
 2. Guru memberi penerangan kepada pelajar dan pelajar diberi ruang untuk bertanya kepada guru sekiranya masih kurang jelas dengan istilah yang terangkan oleh guru.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Rajin, optimis

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

75% orang pelajar membezakan istilah tema dan persoalan manakala 25% masih lemah untuk membuat perbezaan dengan baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (9/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 5&6)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan maksud istilah binaan plot dan teknik plot dengan bimbingan guru berdasarkan pengetahuan sedia ada.
 2. Mengemukakan 2 contoh teknik plot yang lain berdasarkan penerangan yang telah dikemukakan oleh guru.

Aktiviti:

 1. Guru memberikan nota ringkas tentang istilah binaan plot dan teknik plot dan meminta pelajar menyalin nota tersebut.
 2. Guru memberi penerangan kepada pelajar dan pelajar diberi ruang untuk bertanya kepada guru sekiranya masih kurang jelas dengan istilah yang terangkan oleh guru.
 3. Guru meminta pelajar berbincang dengan rakan sebelah tentang satu teknik plot dan pelajar akan dipilih secara rawak untuk menulis contoh yang bersesuaian di papan tulis.
 4. Guru meminta pelajar lain memberi respons terhadap jawapan yang diberikan oleh rakan mereka. Guru membimbing jawapan pelajar dan meminta pelajar membuat pembetulan.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Rajin, optimis, bekerjasama

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:    Proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana semua guru tingkatan terlibat dengan pengagihan buku teks.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: