Rph Minggu 3

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu ketiga dari 12/1/2009-17/1/2009)

 

Hari/Tarikh:

Isnin (12/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menerangkan semula tiga binaan plot iaitu eksposisi, klimaks dan peleraian mengikut pemahaman pelajar itu sendiri setelah mereka mendengar penerangan yang diberikan oleh guru.
 2. Menulis 1 contoh lain yang bersesuaian dengan teknik plot yang telah dibincangkan oleh guru secara perbincangan kelas.

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan tiga binaan plot dalam sesebuah karya secara ringkas dan padat. Pelajar diminta menyalin nota ringkas yang diberikan oleh guru.
 2. Guru meminta pelajar berbincang tentang tiga binaan plot secara berpasangan dan pelajar secara sukarela akan menerangkan semula tiga binaan plot tadi di hadapan kelas secara ringkas berdasarkan pemahaman masing-masing.
 3. Guru meminta pelajar-pelajar lain memberi komen dan guru membimbing pelajar untuk memberikan jawapan yang betul.
 4. Guru menerangkan lima teknik plot dan pelajar memberikan sepenuh perhatian terhadap penerangan guru.
 5. Pelajar diminta memberikan satu contoh yang bersesuaian dengan teknik plot yang telah diterangkan oleh guru. Guru bertindak sebagai fasilitator.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Bertanggungjawab, kerjasama, berdikari

Kemahiran Bernilai Tambah:

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:    Proses pengajaran dan pembelajaran terpaksa ditunda pada hari yang berikutnya kerana guru tidak dapat hadir ke sekolah (banjir).

 

 

Hari/Tarikh:

Isnin (12/1/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Makna Tamadun

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menerangkan konsep tamadun secara umum.
 2. Membezakan pengertian tamadun dari sudut pandangan Barat dengan pandangan Islam.
 3. Mengemukakan pandangan secara peribadi tentang makna tamadun berdasarkan pemikiran yang rasional.

Aktiviti:

 1. Guru meminta pelajar membaca tajuk makna tamadun secara individu dan menggariskan isi-isi yang penting. (bacaan senyap)
 2. Guru menyoal pelajar tentang konsep tamadun secara umum. Pelajar secara sukarela memberikan jawapan dan menulis jawapan tersebut di papan tulis.
 3. Guru menerangkan perbezaan pandangan Barat dan Islam tentang konsep tamadun dengan menggunakan jadual. Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan guru.
 4. Pelajar diberi ruang untuk bertanya kepada guru sekiranya mereka masih kurang jelas dengan perbezaan konsep tamadun.
 5. Guru meminta pelajar memberikan pandangan secara individu tentang konsep tamadun dengan mengemukakan alasan-alasan yang logik dan rasional.Guru mengulas jawapan pelajar.
 6. Pelajar diminta membuat nota ringkas dengan menggunakan peta minda mengikut kreativiti masing-masing.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Kapur iv. jadual

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Bertatasusila yang tinggi dalam menyatakan pendapat dalam khalayak ramai.

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: menganalisis, menilai dan membuat keputusan

Istilah & Konsep:

Tamadun, Mudun, Madain, Madana, peradaban, lahiriah,rohaniah

Refleksi:

 

 

Catatan:    Proses pengajaran dan pembelajaran terpaksa ditunda pada hari yang berikutnya kerana guru tidak dapat hadir ke sekolah (banjir).

 

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (13/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 3&4)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud latar, nilai dan pengajaran
 2. Memberikan dua contoh latar selain contoh yang diterangkan oleh guru.
 3. Menyebut dua nilai dan pengajaran yang mereka ketahui secara umum.

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar secara lisan dan mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran.
 2. Guru memberikan penerangan secara ringkas tentang definisi latar, nilai dan pengajaran.
 3. Pelajar mendengar penerangan guru dan bertanya sekiranya mereka masih kurang faham dengan tajuk yang diajar.
 4. Guru meminta pelajar memberikan contoh-contoh latar, nilai dan pengajaran yang lain.
 5. Pelajar dibenarkan berbincang dengan rakan-rakan dan memberikan jawapan secara lisan dan bertulis.
 6. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.Pelajar diminta menyalin nota yang diberikan oleh guru.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Berani, rajin, optimis

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Belajar Cara Belajar: Mencatat

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

 

 

Catatan:    Proses pengajaran dan pembelajaran terpaksa ditunda pada hari yang berikutnya kerana guru tidak dapat hadir ke sekolah (banjir).

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (13/1/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Ciri-ciri Tamadun

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyenaraikan ciri tamadun awal manusia
 2. Menerangkan ciri-ciri tamadun awal manusia
 3. Menyatakan faktor yang menyebabkan petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun

Aktiviti:

 1. Guru berbual dengan pelajar dan mengaitkan topik yang menjadi bahan perbualan dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran.
 2. Guru meminta pelajar membaca tajuk ciri-ciri tamadun dengan bacaan senyap secara individu.
 3. Guru menyoal pelajar tentang beberapa ciri tersebut untuk mendapatkan gambaran awal. Pelajar menjawab soalan guru berdasarkan bacaan awal tadi dan juga pengetahuan sedia ada.
 4. Guru memberikan penerangan secara terperinci dengan menggunakan peta minda. Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan guru.
 5. Guru mengadakan kuiz antara kumpulan sebagai aktiviti pengukuhan. Pelajar diminta membentuk empat kumpulan dan guru akan meminta wakil daripada setiap kumpulan untuk memilih soalan. Setiap jawapan yang betul akan diberikan 2 markah dan sekiranya gagal memberikan jawapan yang betul akan diberikan 0 markah. Langkah-langkah ini akan diulang oleh kumpulan yang lain mengikut giliran masing-masing. Guru memantau aktiviti pelajar.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Kertas putih iii. Kapur iv. Papan tulis

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan berwibawa- bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Istilah & Konsep:

Raja, Tamadun, Animisme, Politeisme, ritual

Refleksi:

 

Catatan:    Proses pengajaran dan pembelajaran terpaksa ditunda pada hari yang berikutnya kerana guru tidak dapat hadir ke sekolah (banjir).

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (13/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Mencari kesalahan ejaan dalam ayat

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti ejaan perkataan yang salah
 2. Menulis semula perkataan tersebut dengan ejaan yang betul

Aktiviti:

 1. Guru menulis nama beberapa orang pelajar di papan tulis dengan ejaan yang salah.
 2. Pelajar menegur kesalahan ejaan perkataan tersebut dan guru mengaitkannya dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.
 3. Guru menulis sepuluh perkataan yang berbeza di papan tulis dan meminta pelajar mengenal pasti dan menyebut kesalahan ejaan bagi perkataan tersebut.
 4. Guru meminta pelajar ke hadapan untuk menulis perkataan tersebut dengan ejaan yang betul. Sekiranya ada pelajar yang memberikan jawapan yang salah, guru meminta pelajar-pelajar lain membetulkannya. Guru mengulas jawapan pelajar.
 5. Pelajar diminta untuk menyalin 6 ayat yang mengandungi beberapa perkataan yang salah dieja dan menulis semula perkataan tersebut dengan ejaan yang betul.
 6. Guru meminta pelajar menukar buku dengan rakan sebelah untuk tujuan penyemakan. Guru meminta pelajar memberikan jawapan dan guru akan mengulas jawapan tersebut.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Teks & Rujukan Lengkap SPM Bahasa Melayu, Arah Pendidikan.

Penerapan nilai:

Berani, bekerjasama dan prihatin

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata dan Sintaksis (ayat aktif)

Refleksi:

 

Catatan:    Proses pengajaran dan pembelajaran terpaksa ditunda pada hari yang berikutnya kerana guru tidak dapat hadir ke sekolah (banjir).

 

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (14/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan maksud istilah binaan plot dan teknik plot dengan bimbingan guru berdasarkan pengetahuan sedia ada.
 2. Mengemukakan 2 contoh teknik plot yang lain berdasarkan penerangan yang telah dikemukakan oleh guru.

Aktiviti:

 1. Guru memberikan nota ringkas tentang istilah binaan plot dan teknik plot dan meminta pelajar menyalin nota tersebut.
 2. Guru memberi penerangan kepada pelajar dan pelajar diberi ruang untuk bertanya kepada guru sekiranya masih kurang jelas dengan istilah yang terangkan oleh guru.
 3. Guru meminta pelajar berbincang dengan rakan sebelah tentang satu teknik plot dan pelajar akan dipilih secara rawak untuk menulis contoh yang bersesuaian di papan tulis.
 4. Guru meminta pelajar lain memberi respons terhadap jawapan yang diberikan oleh rakan mereka. Guru membimbing jawapan pelajar dan meminta pelajar membuat pembetulan.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Rajin, optimis, bekerjasama

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

 

 

Catatan:    Proses pengajaran dan pembelajaran terpaksa ditunda pada hari yang berikutnya kerana guru tidak dapat hadir ke sekolah (banjir).

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (7/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan tiga sudut pandangan dalam sesebuah karya sastera
 2. Membezakan sudut pandangan orang ketiga serba tahu dengan sudut pandangan orang ketiga terbatas
 3. Memberikan dua contoh gaya bahasa

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar dan mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran.
 2. Guru memberikan nota ringkas kepada pelajar tentang tiga sudut pandangan dan gaya bahasa dan meminta pelajar menyalin nota tersebut.
 3. Guru meminta pelajar membaca nota tersebut dengan bacaan senyap.
 4. Guru mengajukan beberapa soalan kepada pelajar dan pelajar diminta menjawab soalan tersebut berdasarkan pemahaman masing-masing.
 5. Guru memberikan penerangan lanjut tentang tajuk berkenaan dan meminta pelajar memberikan contoh-contoh gaya bahasa yang mereka ketahui selain gaya bahasa yang telah dinyatakan oleh guru.
 6. Guru membimbing pelajar untuk memberikan jawapan yang betul.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Bertimbang rasa, hormat-menghormati

Kemahiran Bernilai Tambah:

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

 

 

Catatan:    Proses pengajaran dan pembelajaran terpaksa ditunda pada hari yang berikutnya kerana guru tidak dapat hadir ke sekolah (banjir).

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (15/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan maksud istilah binaan plot dan teknik plot dengan bimbingan guru berdasarkan pengetahuan sedia ada.
 2. Mengemukakan 2 contoh teknik plot yang lain berdasarkan penerangan yang telah dikemukakan oleh guru.

Aktiviti:

 1. Guru memberikan nota ringkas tentang istilah binaan plot dan teknik plot dan meminta pelajar menyalin nota tersebut.
 2. Guru memberi penerangan kepada pelajar dan pelajar diberi ruang untuk bertanya kepada guru sekiranya masih kurang jelas dengan istilah yang terangkan oleh guru.
 3. Guru meminta pelajar berbincang dengan rakan sebelah tentang satu teknik plot dan pelajar akan dipilih secara rawak untuk menulis contoh yang bersesuaian di papan tulis.
 4. Guru meminta pelajar lain memberi respons terhadap jawapan yang diberikan oleh rakan mereka. Guru membimbing jawapan pelajar dan meminta pelajar membuat pembetulan.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Rajin, optimis, bekerjasama

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

85% dapat memberikan jawapan yang betul apabilan diajukan soalan tentang binaan plot dan teknik plot. Sebilangan kecil pelajar masih lagi lemah dan perlu membuat ulangkaji yang lebih mendalam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (15/1/2009)

Subjek:

Pemulihan Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

5K8 (masa 5&6)

Tajuk:

Membina ayat

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan maksud perkataan yang diberikan oleh guru
 2. Menulis ayat yang gramatis

Aktiviti:

 1. Guru memulakan p&p dengan perbualan tidak formal dengan pelajar dan mengaitkannya dengan tajuk p&p pada hari ini.
 2. Guru menulis lima perkataan di papan tulis dan meminta pelajar menyalinnya. Guru meminta pelajar memberikan maksud perkataan tersebut berdasarkan pengetahuan sedia ada. Guru mengulas jawapan pelajar.
 3. Guru meminta beberapa orang pelajar ke hadapan untuk menulis ayat yang bersesuaian dengan maksud perkataan yang telah diberikan. Guru membimbing pelajar untuk membina ayat yang betul.
 4. Semua pelajar diminta menulis ayat tersebut dalam buku masing-masing.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Papan tulis ii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi
 2. Kamus Dewan Edisi Ketiga, DBP
 3. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu,DBP

Penerapan nilai:

Berani, rajin

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Cara Belajar: Mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis (ayat aktif)

Refleksi:

60% pelajar dapat memberikan maksud perkataan tetapi masih lemah untuk membina ayat yang gramatis. 40% pelajar agak lemah dan pasif di dalam kelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (15/1/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Makna Tamadun

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menerangkan konsep tamadun secara umum.
 2. Membezakan pengertian tamadun dari sudut pandangan Barat dengan pandangan Islam.

Aktiviti:

 1. Guru meminta pelajar membaca tajuk makna tamadun secara individu dan menggariskan isi-isi yang penting. (bacaan senyap)
 2. Guru menyoal pelajar tentang konsep tamadun secara umum. Pelajar secara sukarela memberikan jawapan dan menulis jawapan tersebut di papan tulis.
 3. Guru menerangkan perbezaan pandangan Barat dan Islam tentang konsep tamadun dengan menggunakan jadual. Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan guru.
 4. Pelajar diberi ruang untuk bertanya kepada guru sekiranya mereka masih kurang jelas dengan perbezaan konsep tamadun.
 5. Pelajar diminta membuat nota ringkas dengan menggunakan peta minda mengikut kreativiti masing-masing.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Kapur iv. jadual

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Bertatasusila yang tinggi dalam menyatakan pendapat dalam khalayak ramai.

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: menganalisis, menilai dan membuat keputusan

Istilah & Konsep:

Tamadun, Mudun, Madain, Madana, peradaban, lahiriah,rohaniah

Refleksi:

90% pelajar dapat membezakan makna tamadun dari sudut pandangan Barat dan pandangan Islam. 10% pelajar tidak menumpukan perhatian semasa p&p dijalankan di dalam kelas.

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (15/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menerangkan semula tiga binaan plot iaitu eksposisi, klimaks dan peleraian mengikut pemahaman pelajar itu sendiri setelah mereka mendengar penerangan yang diberikan oleh guru.
 2. Menulis 1 contoh lain yang bersesuaian dengan teknik plot yang telah dibincangkan oleh guru secara perbincangan kelas.

Aktiviti:

 1. Guru menulis nota tentang tiga binaan plot dan lima teknik plot dalam sesebuah karya secara ringkas dan padat. Pelajar diminta menyalin nota ringkas yang diberikan oleh guru.
 2. Guru menerangkan tiga binaan plot dan lima teknik plot dengan terperinci.
 3. Pelajar memberikan sepenuh perhatian terhadap penerangan guru.
 4. Pelajar diminta memberikan satu contoh yang bersesuaian dengan teknik plot yang telah diterangkan oleh guru. Guru bertindak sebagai fasilitator.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Bertanggungjawab, kerjasama, berdikari

Kemahiran Bernilai Tambah:

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

80% pelajar dapat menerangkan tiga binaan plot dan menyatakan beberapa contoh teknik plot dengan baik. Segelintir pelajar tidak menumpukan perhatian dan tidak dapat menguasai tajuk p&p yang telah dijalankan pada hari ini.

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (16/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 5&6)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud latar, nilai dan pengajaran
 2. Memberikan dua contoh latar selain contoh yang diterangkan oleh guru.
 3. Menyebut dua nilai yang mereka ketahui secara umum.
 4. Menulis satu pengajaran berdasarkan contoh nilai yang diberikan oleh guru dengan ayat yang gramatis.

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar secara lisan dan mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran.
 2. Guru memberikan penerangan secara ringkas tentang definisi latar, nilai dan pengajaran.
 3. Pelajar mendengar penerangan guru dan bertanya sekiranya mereka masih kurang faham dengan tajuk yang diajar.
 4. Guru meminta pelajar memberikan maksud latar, nilai dan pengajaran secara umum.
 5. Pelajar juga diminta untuk menyebut beberapa contoh latar dan nilai selain contoh yang telah diterangkan oleh guru.
 6. Pelajar dibenarkan berbincang dengan rakan-rakan dan memberikan jawapan secara lisan dan bertulis.
 7. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas. Pelajar diminta menyalin nota yang diberikan oleh guru.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Berani, rajin, optimis

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Belajar Cara Belajar: Mencatat

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

90% pelajar dapat mengikuti tajuk p&p pada hari ini manakala 10% pelajar masih perlu diberi bimbingan.

 

 

 

 

Kelas ganti (jadual hari khamis)

 

Hari/Tarikh:

Sabtu (17/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Mencari kesalahan ejaan dalam ayat

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti ejaan perkataan yang salah
 2. Menulis semula perkataan tersebut dengan ejaan yang betul

Aktiviti:

 1. Guru menulis nama beberapa orang pelajar di papan tulis dengan ejaan yang salah.
 2. Pelajar menegur kesalahan ejaan perkataan tersebut dan guru mengaitkannya dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.
 3. Guru menulis sepuluh perkataan yang berbeza di papan tulis dan meminta pelajar mengenal pasti dan menyebut kesalahan ejaan bagi perkataan tersebut.
 4. Guru meminta pelajar ke hadapan untuk menulis perkataan tersebut dengan ejaan yang betul. Sekiranya ada pelajar yang memberikan jawapan yang salah, guru meminta pelajar-pelajar lain membetulkannya. Guru mengulas jawapan pelajar.
 5. Pelajar diminta untuk menyalin 6 ayat yang mengandungi beberapa perkataan yang salah dieja dan menulis semula perkataan tersebut dengan ejaan yang betul.
 6. Guru meminta pelajar menukar buku dengan rakan sebelah untuk tujuan penyemakan. Guru meminta pelajar memberikan jawapan dan guru akan mengulas jawapan tersebut.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Teks & Rujukan Lengkap SPM Bahasa Melayu, Arah Pendidikan.

Penerapan nilai:

Berani, bekerjasama dan prihatin

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata dan Sintaksis (ayat aktif)

Refleksi:

70% pelajar dapat membina ayat yang gramatis dengan bimbingan guru dan ramai pelajar yang tidak hadir ke sekolah pada hari ini.

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Sabtu (17/1/2009)

Subjek:

Pemulihan Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

5K8 (masa 5&6)

Tajuk:

Membina ayat (ulangkaji)

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis ayat yang gramatis

Aktiviti:

 1. Guru memulakan p&p dengan perbualan tidak formal dengan pelajar dan mengaitkannya dengan tajuk p&p pada hari ini.
 2. Guru menulis lima perkataan di papan tulis dan menerangkan semula maksud bagi setiap perkataan tersebut.
 3. Guru membimbing pelajar membina ayat yang betul bagi setiap perkataan.
 4. Semua pelajar diminta menulis ayat yang telah dibetulkan dalam buku masing-masing.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Papan tulis ii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi
 2. Kamus Dewan Edisi Ketiga, DBP
 3. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu,DBP

Penerapan nilai:

Berani, rajin

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Cara Belajar: Mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis (ayat aktif)

Refleksi:

40% pelajar dapat menulis ayat yang betul dan ramai pelajar yang tidak hadir ke sekolah pada hari ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Sabtu (17/1/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Ciri-ciri Tamadun

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyenaraikan 6 ciri tamadun awal manusia
 2. Menerangkan 3 tamadun awal manusia

Aktiviti:

 1. Guru berbual dengan pelajar dan mengaitkan topik yang menjadi bahan perbualan dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran.
 2. Guru meminta pelajar membaca tajuk ciri-ciri tamadun dengan bacaan senyap secara individu.
 3. Guru menyoal pelajar tentang beberapa ciri tersebut untuk mendapatkan gambaran awal. Pelajar menjawab soalan guru berdasarkan bacaan awal tadi dan juga pengetahuan sedia ada.
 4. Guru memberikan penerangan secara terperinci dengan menggunakan peta minda. Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan guru.
 5. Guru mengadakan kuiz antara kumpulan sebagai aktiviti pengukuhan. Pelajar diminta membentuk empat kumpulan dan guru akan meminta wakil daripada setiap kumpulan untuk memilih soalan. Setiap jawapan yang betul akan diberikan 2 markah dan sekiranya gagal memberikan jawapan yang betul akan diberikan 0 markah. Langkah-langkah ini akan diulang oleh kumpulan yang lain mengikut giliran masing-masing. Guru memantau aktiviti pelajar.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Kertas putih iii. Kapur iv. Papan tulis

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan berwibawa- bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Istilah & Konsep:

Raja, Tamadun, Animisme, Politeisme, ritual

Refleksi:

80% pelajar dapat menyenaraikan keenam-enam ciri tamadun awal manusia dan dapat juga menerangkan 3 daripada 6 ciri tersebut dengan baik. Segelintir pelajar masih lemah kerana kurang menumpukan perhatian di dalam kelas.

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Sabtu (17/1/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Pengenalan Istilah Aspek Sastera

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud latar, nilai dan pengajaran
 2. Memberikan dua contoh latar selain contoh yang diterangkan oleh guru.
 3. Menyebut dua nilai dan pengajaran yang mereka ketahui secara umum.

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar secara lisan dan mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran.
 2. Guru memberikan penerangan secara ringkas tentang definisi latar, nilai dan pengajaran.
 3. Pelajar mendengar penerangan guru dan bertanya sekiranya mereka masih kurang faham dengan tajuk yang diajar.
 4. Guru meminta pelajar memberikan contoh-contoh latar, nilai dan pengajaran yang lain.
 5. Pelajar dibenarkan berbincang dengan rakan-rakan dan memberikan jawapan secara lisan dan bertulis.
 6. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.Pelajar diminta menyalin nota yang diberikan oleh guru.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Pen marker ii. Papan tulis iii. Kapur

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Focus Super Hot SPM Bahasa Malaysia, Pelangi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Berani, rajin, optimis

Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran Belajar Cara Belajar: Mencatat

Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif

Sistem Bahasa:

Kosa kata

Refleksi:

80% pelajar dapat memberikan maksud dan contoh latar, nilai dan pengajaran dengan bimbingan guru. Sebahagian kecil pelajar masih lemah dan perlu membuat ulangkaji sendiri.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: