Rph Minggu 6

Minggu kelima (dari 26/1/2009-30/1/2009)

 

26/1/2009-27/1/2009

Cuti Tahun Baru Cina

28/1/2009

Cuti Peristiwa

29/1/2009-30/1/2009

Cuti Ganti

 

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu keenam dari 2/2/2009-6/2/2009)

Hari/Tarikh:

Isnin (2/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk:

Puisi Tradisional (Pantun Mengenang Nasib)

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan maksud empat rangkap pantun tersebut
 2. Menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam pantun ini
 3. Menyenaraikan tiga unsur keindahan

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang puisi tradisional secara umum.
 2. Seramai empat orang pelajar akan dipilih untuk membaca empat rangkap pantun tersebut dengan nada serta intonasi yang bersesuaian. (Kemahiran Membaca)
 3. Perbincangan kumpulan-pelajar membentuk beberapa buah kumpulan dan setiap kumpulan akan menghantar wakil untuk mencabut undi bagi tugasan berikut;

   

  1. Mengenal pasti maksud rangkap 1, 2, 3 dan 4
  2. Menyatakan tema dan persoalan
  3. Menyenaraikan tiga unsur keindahan

    

 4. Guru memantau aktiviti pelajar.
 5. Pembentangan hasil tugasan-wakil bagi setiap kumpulan akan menulis jawapan di papan tulis. (kemahiran menulis)
 6. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.
 7. Pelajar menyemak jawapan masing-masing dan membuat pembetulan. Pelajar juga dikehendaki menyalin hasil pembentangan rakan-rakan yang lain di dalam buku nota.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Kertas undi untuk tugasan

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Kupasan & Kajian Prima SPM Komsas Tingkatan 4, Sasbadi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa kata
 2. Sebutan dan intonasi

Refleksi:

80% pelajar dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dengan baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Isnin (2/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Proses Pembentukan Tamadun

 1. Tamadun Mesopotamia
 2. Tamadun Mesir Purba
 3. Tamadun Indus
 4. Tamadun Hwang Ho

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti lokasi empat tamadun awal manusia
 2. Membandingkan kerangka masa keempat-empat tamadun awal
 3. Mengklasifikasikan ciri-ciri empat tamadun awal

Aktiviti:

 

 1. Guru meminta pelajar berbincang dengan rakan sebelah untuk melaksanakan tugasan berikut;

   

  1. Mengenal pasti lokasi tamadun awal manusia
  2. Membandingkan kerangka masa empat tamadun awal
  3. Mengklasifikasikan ciri-ciri empat tamadun awal

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme

Gigih, berdaya saing, rajin

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Raja, Monarki, Mutlak, teokrasi, Politeisme

   

Refleksi:

75% pelajar dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan baik. Sebilangan pelajar masih lemah dan ada juga yang tidak melakukan aktiviti yang diarahkan oleh guru.

 

Hari/Tarikh:

Selasa (3/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 3&4)

Tajuk:

“Gejala Vandalisme di Malaysia”

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui strategi menulis karangan jenis rangsangan
 2. Mengemukakan pendapat tentang isu/gejala vandalism di Malaysia
 3. Menyenaraikan langkah-langkah untuk menangani gejala vandalisme.

Aktiviti:

 

 1. Set induksi

   

  1. Guru meminta pelajar memerhati keadaan sekeliling mereka termasuk kerusi, meja, dinding kelas dan sebagainya.
  2. Guru bertanya beberapa soalan kepada pelajar dan pelajar menjawab dengan spontan berdasarkan pengetahuan sedia ada.
  3. Guru mengaitkannya dengan tajuk p&p.

 

 1. Guru mengedarkan gambar ‘vandalisme’ dan pelajar diminta memerhatikan gambar tersebut.
 2. Guru menerangkan strategi menulis karangan berpandu secara ringkas. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti.
 3. Perbincangan Isi-isi penting– Pelajar berbincang dengan rakan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
 4. Beberapa orang pelajar menulis hasil perbincangan di papan tulis untuk disemak. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.
 5. Pelajar diminta menyalin nota ringkas dan juga isi-isi penting yang telah dibincangkan.
 6. Pelajar menulis sebuah karangan lengkap untuk dihantar.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Gambar (bahan edaran)

Rujukan Guru:

 

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. FocusSuper Hot SPM Bahasa Malaysia Karangan, Pelangi.
 3. SPM Karangan, Info-Didik.

Penerapan nilai:

Rajin, Bekerjasama, Berani

 

Kemahiran Bernilai Tambah:

 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Sebutan dan intonasi
 2. Sintaksis (Ayat Penyata)

Refleksi:

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (3/2/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan Tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Proses Pembentukan Tamadun (sambungan)

 1. Tamadun Mesopotamia
 2. Tamadun Mesir Purba
 3. Tamadun Indus
 4. Tamadun Hwang Ho

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui proses pembentukan empat tamadun awal
 2. Membandingkan sumbangan keempat-empat tamadun awal

Aktiviti:

 

Guru meberikan gambaran awal tentang proses pembentukan empat tamadun awal manusia.

 1. Pelajar mendengar penerangan guru. (Kemahiran mendengar)
 2. Guru minta pelajar berbincang dengan rakan sebelah untuk membandingkan sumbangan penting empat tamadun awal tersebut.
 3. Guru menyoal pelajar untuk mendapatkan hasil telah mereka dapat melalui aktiviti perbincangan.
 4. Guru membimbing jawapan yang telah diberikan oleh pelajar. (soal jawab secara lisan)
 5. Pelajar membuat pembetulan sekiranya ada kesilapan pada jawapan.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Jadual

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme

Berinovatif dalam perancangan-Bersikap kreatif dan inovatif

Kemahiran Bernilai Tambah:

 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Raja, Monarki, Mutlak, teokrasi, Politeisme, Tuhan Ibu, Mandat daripada Tuhan

   

Refleksi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (3/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Program Nilam)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 3&4)

Tajuk:

Bacaan Bebas

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis tajuk buku yang telah dibaca
 2. Menyatakan beberapa watak dan perwatakan yang terdapat dalam karya tersebut
 3. Menyenaraikan tiga nilai dan pengajaran daripada bahan bacaan.

Aktiviti:

 

 1. Guru membawa semua pelajar ke perpustakaan untuk menjalankan program Nilam.
 2. Setiap pelajar dikehendaki memilih bahan bacaan masing-masing mengikut minat.
 3. Pelajar diminta melaksanakan tugasan yang berikut;

   

  1. Menulis sinopsis cerita yang dibaca
  2. Menyatakan beberapa watak dan perwatakan yang terdapat dalam karya tersebut
  3. Menyenaraikan tiga nilai dan pengajaran daripada bahan bacaan

 

 1. Guru memantau aktiviti pelajar. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada guru selepas bunyi loceng.

Bahan Bantu Mengajar:

 

Perpustakaan-bahan bacaan

Rujukan Guru:

Bahan bacaan yang dipilih oleh pelajar

Penerapan nilai:

Rajin, Bekerjasama, Berani

 

Kemahiran Bernilai Tambah:

 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Sebutan dan intonasi
 2. Sintaksis

Refleksi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (4/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Puisi Tradisional (Pantun Mengenang Nasib)

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan maksud empat rangkap pantun tersebut
 2. Menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam pantun ini
 3. Menyenaraikan tiga unsur keindahan

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang puisi tradisional secara umum.
 2. Seramai empat orang pelajar akan dipilih untuk membaca empat rangkap pantun tersebut dengan nada serta intonasi yang bersesuaian. (Kemahiran Membaca)
 3. Perbincangan kumpulan-pelajar membentuk beberapa buah kumpulan dan setiap kumpulan akan menghantar wakil untuk mencabut undi bagi tugasan berikut;

   

  1. Mengenal pasti maksud rangkap 1, 2, 3 dan 4
  2. Menyatakan tema dan persoalan
  3. Menyenaraikan tiga unsur keindahan

    

 4. Guru memantau aktiviti pelajar.
 5. Pembentangan hasil tugasan-wakil bagi setiap kumpulan akan menulis jawapan di papan tulis. (kemahiran menulis)
 6. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.
 7. Pelajar menyemak jawapan masing-masing dan membuat pembetulan. Pelajar juga dikehendaki menyalin hasil pembentangan rakan-rakan yang lain di dalam buku nota.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Kertas undi untuk tugasan

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Kupasan & Kajian Prima SPM Komsas Tingkatan 4, Sasbadi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa kata
 2. Sebutan dan intonasi

Refleksi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (4/2/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

Puisi Tradisional (Sajak Aku Menjadi Lebih Berani)

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan maksud dua rangkap sajak tersebut
 2. Menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam sajak
 3. Mengenal pasti bentuk sajak
 4. Menyenaraikan tiga unsur keindahan
 5. Menghuraikan tiga nilai dan pengajaran

Aktiviti:

 

 1. Guru meminta pelajar membaca sajak tersebut dengan senyap.
 2. Pelajar dipilih untuk mendeklamasikan sajak di hadapan kelas dengan nada serta intonasi yang bersesuaian. (Kemahiran Membaca)
 3. Perbincangan kumpulan-pelajar membentuk beberapa buah kumpulan dan setiap kumpulan akan menghantar wakil untuk mencabut undi bagi tugasan berikut;

 

 1. Maksud dua rangkap sajak
 2. tema dan persoalan
 3. bentuk sajak
 4. tiga unsur keindahan
 5. tiga nilai dan pengajaran

 

 1. Guru memantau aktiviti pelajar.
 2. Pembentangan hasil tugasan-wakil bagi setiap kumpulan akan menulis jawapan di papan tulis. (kemahiran menulis)
 3. Guru mengulas jawapan pelajar secara perbincangan kelas.
 4. Pelajar menyemak jawapan masing-masing dan membuat pembetulan. Pelajar juga dikehendaki menyalin hasil pembentangan rakan-rakan yang lain di dalam buku nota.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Kad tugasan

Rujukan Guru:

 1. Nexus Bahasa Malaysia SPM, Sasbadi.
 2. Kupasan & Kajian Prima SPM Komsas Tingkatan 4, Sasbadi.
 3. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas, DBP

Penerapan nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa kata
 2. Sebutan dan intonasi

Refleksi:

 

 

Advertisements

1 Comment »

 1. rambli60 Said:

  Tahniah. RPH Minggu 6 yang kemas dan teratur.


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: