Rph Minggu 10

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kesepuluh dari 2/3/2009-6/3/2009)

Hari/Tarikh: 

Isnin (2/3/2009)

Subjek: 

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa: 

4K8 (masa 3&4)

Tajuk: 

Latar Belakang Tamadun

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan latar belakang tamadun Yunani, Rom, India dan China

Aktiviti: 

 1. Guru memberikan penerangan awal secara menyeluruh dengan menggunakan peta minda.
 2. Pelajar membuat nota yang ringkas dan padat berdasarkan isi-isi penting yang telah diterangkan oleh guru. (Kemahiran Menulis)
 3. Aktiviti Pengukuhan– Pelajar diminta memadankan tamadun berdasarkan ciri-cirinya.
 4. Guru membimbing aktiviti pelajar.

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta minda

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kemakmuran dan Kegemilangan Negara- Bersama membina kegemilangan negara

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Polis, Colosseum, Janapada, Mahajanapada,

Refleksi: 

35% pelajar dapat menyatakan latar belakang tamadun Yunani, Rom, India dan China

Hari/Tarikh:

Isnin (2/3/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Pemahaman berdasarkan petikan umum)

Tingkatan/Masa: 

4K5 (masa 5&6)

Tajuk: 

Pemahaman Petikan Umum-Unsur-unsur negatif pengiklanan

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab soalan pemahaman

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Memberikan maksud perkataan yang dicondongkan dalam petikan
 3. Menjelaskan tujuan pengiklanan
 4. Menjawab soalan pemahaman dengan cara yang betul

Fokus Utama: 

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan: 

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Hormat-menghormati, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru: 

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 1. Guru menerangkan strategi menjawab soalan pemahaman.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dan mencatat nota tersebut.
 3. Guru meminta pelajar menyumbangkan idea masing-masing untuk dibincangkan dalam kumpulan besar.
 4. Guru membimbing pelajar untuk memberikan jawapan dalam ayat yang mudah.
 5. Pelajar menulis jawapan yang dibincangkan tadi di dalam buku masing-masing.
 6. Soal jawab– guru menyoal pelajar bagi memastikan pelajar apat menguasai tajuk p&p pada hari ini. Pelajar berpeluang untuk bertanya sekiranya masih kurang jelas dengan penerangan yang telah diberikan oleh guru tadi.

Refleksi: 

80% pelajar dapat
Menjelaskan tujuan pengiklanan dengan baik.

   

Hari/Tarikh: 

Isnin (2/3/2009)

Subjek: 

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa: 

4K3 (masa8&9)

Tajuk: 

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Sosial; Sains dan Teknologi

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyebut nama tokoh penting bagi setiap tamadun
 2. Menyatakan sumbangan tokoh tersebut

Aktiviti: 

 1. Guru menerangkan tokoh dan sumbangannya dalam setiap tamadun dengan menggunakan jadual.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dan menulis nota di dalam buku masing-masing.
 3. Soal jawab– Pelajar bertanya kepada guru sekiranya tidak faham atau memerlukan penerangan lanjut.
 4. Aktiviti Pengukuhan-Guru mengadakan kuiz tentang tokoh dan sumbangannya.

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Jadual

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan idea membentuk negara-Boleh menjana idea

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Rig Veda, Yin dan Yang

Refleksi: 

70% pelajar dapat menyatakan sumbangan tokoh tersebut secara lisan

 

 

Hari/Tarikh: 

Selasa (3/3/2009)

Subjek: 

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk: 

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Pemerintahan dan Pentadbiran

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan perubahan corak pemerintahan di Yunani
 2. Menyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada maharaja Asoka

Aktiviti: 

 1. Guru memberikan penerangan awal secara menyeluruh dengan menggunakan peta minda.
 2. Pelajar membuat nota yang ringkas dan padat berdasarkan isi-isi penting yang telah diterangkan oleh guru. (Kemahiran Menulis)
 3. Aktiviti Pengukuhan– Pelajar diminta mengisi tempat kosong tentang peningkatan pemerintahan dalam tamadun tersebut.
 4. Guru membimbing aktiviti pelajar.

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta minda 

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kemakmuran dan Kegemilangan Negara- Bersama membina kegemilangan negara

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Demokrasi, Oligarki, Aristokrasi, Tirani, Diktator, Republik

Refleksi: 

50% pelajar dapat menyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada maharaja Asoka

 

 

Hari/Tarikh: 

Selasa (3/3/2009)

Subjek: 

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa: 

4K3 (masa5&6)

Tajuk: 

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Sosial; Seni bina & bahasa dan kesusasteraan

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyebut nama tokoh dan sumbangan dalam bidang seni bina bagi setiap tamadun
 2. Menyatakan tokoh dan sumbangan dalam bidang bahasa dan kesusasteraan bagi setiap tamadun

Aktiviti: 

 1. Guru menerangkan tokoh dan sumbangannya dalam setiap tamadun dengan menggunakan jadual.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dan menulis nota di dalam buku masing-masing.
 3. Soal jawab– Pelajar bertanya kepada guru sekiranya tidak faham atau memerlukan penerangan lanjut.
 4. Aktiviti Pengukuhan-Guru meminta pelajar memadankan tokoh dengan sumbangan mereka dengan betul.

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Jadual  

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan idea membentuk negara-Boleh menjana idea

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Acropolis, Parthenon,Panthenon, Colleseum, Mahabharata, Ramayana

Refleksi: 

55% pelajar dapat menyatakan tokoh dan sumbangan dalam bidang bahasa dan kesusasteraan bagi setiap tamadun

 

Hari/Tarikh: 

Selasa (3/3/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Pemahaman berdasarkan petikan umum)

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 9)

Tajuk: 

Pemahaman Petikan Umum-Unsur-unsur negatif pengiklanan

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab soalan pemahaman

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Memberikan maksud perkataan yang dicondongkan dalam petikan
 3. Menjelaskan tujuan pengiklanan
 4. Menjawab soalan pemahaman dengan cara yang betul

Fokus Utama: 

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan: 

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Hormat-menghormati, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru: 

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 1. Guru menerangkan strategi menjawab soalan pemahaman.
 2. Pelajar mendengar penerangan guru dan mencatat nota tersebut.
 3. Guru meminta pelajar menyumbangkan idea masing-masing untuk dibincangkan dalam kumpulan besar.
 4. Guru membimbing pelajar untuk memberikan jawapan dalam ayat yang mudah.
 5. Pelajar menulis jawapan yang dibincangkan tadi di dalam buku masing-masing.
 6. Soal jawab– guru menyoal pelajar bagi memastikan pelajar apat menguasai tajuk p&p pada hari ini. Pelajar berpeluang untuk bertanya sekiranya masih kurang jelas dengan penerangan yang telah diberikan oleh guru tadi.

Refleksi: 

75% pelajar dapat
menjelaskan tujuan pengiklanan

   

Hari/Tarikh: 

Rabu (4/3/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu  

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 3&4)

Tajuk: 

Peperiksaan Pertengahan Semester Pertama

Objektif Umum:

Memahami soalan rumusan, pemahaman petikan umum dan mebina ayat

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis rumusan yang lengkap
 2. Menjawab soalan pemahaman dengan baik
 3. Membina ayat yang gramatis

Fokus Utama: 

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

Fokus Sampingan: 

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Hormat-menghormati, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

Aktiviti: 

Pelajar menjawab ketiga-tiga soalan dengan teliti.

Refleksi: 

Pelajar menjawab soalan ujian

   

 

Hari/Tarikh:

Rabu (4/3/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu  

Tingkatan/Masa: 

4K5 (masa 8&9)

Tajuk: 

Peperiksaan Pertengahan Semester Pertama

Objektif Umum:

Memahami soalan rumusan, pemahaman petikan umum dan mebina ayat

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis rumusan yang lengkap
 2. Menjawab soalan pemahaman dengan baik
 3. Membina ayat yang gramatis

Fokus Utama: 

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

Fokus Sampingan: 

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Hormat-menghormati, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru: 

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

Aktiviti: 

Pelajar menjawab ketiga-tiga soalan dengan teliti.

Refleksi: 

Pelajar menjawab soalan ujian 

   

 

Hari/Tarikh: 

Khamis (5/3/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar Rajah)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk: 

“Keperluan asas persekolahan pelajar pada awal tahun”

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis karangan berpandu

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui strategi menulis karangan jenis rangsangan
 2. Menyatakan keperluan asas persekolahan pelajar pada awal tahun

Fokus Utama: 

 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

Fokus Sampingan: 

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rasional, kerjasama

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Buku kerja

Aktiviti: 

 1. Imbas kembali– Guru meminta pelajar menyatakan semula strategi penulisan karangan berpandu yang telah dipelajari sebelumnya.
 2. Perbincangan– Guru meminta pelajar membentuk beberapa kumpulan untuk membincangkan perkara berikut:

   

  Rangka Jawapan

   

  1. Pengenalan
  2. Isi 1- Keperluan Material
  3. Isi 2- Keperluan Motivasi
  4. Isi 3- Keperluan Kewangan
  5. Penutup

 

 1. Setiap kumpulan akan menulis jawapan masing-masing di papan tulis untuk dibincangkan bersama guru.
 2. Guru mengulas jawapan pelajar
 3. Pelajar menyalin hasil perbincangan di dalam buku masing-masing.

Refleksi: 

75% pelajar dapat menyatakan keperluan asas persekolahan pelajar pada awal tahun

   

 

 

Hari/Tarikh: 

Khamis (5/3/2009)

Subjek: 

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa: 

4K3 (masa 7)

Tajuk: 

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Sosial; Sistem Sosial

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membandingkan sistem sosial dalam keempat-empat tamadun

Aktiviti: 

 1. Guru menulis perbandingan sistem sosial yang terdapat dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China dalam bentuk jadual.
 2. Pelajar menyalin nota tersebut.
 3. Guru menerangkan satu persatu beserta contoh.
 4. Pelajar dibenarkan untuk bertanya sekiranya memerlukan penerangan yang lebih lanjut.
 5. Aktiviti Pengukuhan– pelajar disoal secara lisan tentang tajuk p&p pada hari ini.

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Jadual  

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan idea membentuk negara-Boleh menjana idea

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Helot, Kasta, Confucius

Refleksi: 

75% pelajar dapat membandingkan sistem sosial dalam keempat-empat tamadun

 

Hari/Tarikh: 

Khamis (5/3/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar Rajah)

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 1&2)

Tajuk: 

“Keperluan asas persekolahan pelajar pada awal tahun”

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis karangan berpandu

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui strategi menulis karangan jenis rangsangan
 2. Menyatakan keperluan asas persekolahan pelajar pada awal tahun

Fokus Utama: 

 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

Fokus Sampingan: 

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis 

Penerapan Nilai:

Rasional, kerjasama

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Buku kerja

Aktiviti: 

 1. Imbas kembali– Guru meminta pelajar menyatakan semula strategi penulisan karangan berpandu yang telah dipelajari sebelumnya.
 2. Perbincangan– Guru meminta pelajar membentuk beberapa kumpulan untuk membincangkan perkara berikut:

   

  Rangka Jawapan

   

  1. Pengenalan
  2. Isi 1- Keperluan Material
  3. Isi 2- Keperluan Motivasi
  4. Isi 3- Keperluan Kewangan
  5. Penutup

 

 1. Setiap kumpulan akan menulis jawapan masing-masing di papan tulis untuk dibincangkan bersama guru.
 2. Guru mengulas jawapan pelajar
 3. Pelajar menyalin hasil perbincangan di dalam buku masing-masing.

Refleksi: 

Pelajar dapat menyatakan keperluan asas persekolahan pelajar pada awal tahun

   

 

Hari/Tarikh: 

Jumaat (6/3/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar Rajah)

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 5&6)

Tajuk: 

“Keperluan asas persekolahan pelajar pada awal tahun”-sambungan

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis karangan berpandu

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui strategi menulis karangan jenis rangsangan
 2. Menyatakan keperluan asas persekolahan pelajar pada awal tahun
 3. Menulis karangan yang lengkap

Fokus Utama: 

 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

Fokus Sampingan: 

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis 

Penerapan Nilai:

Rasional, kerjasama

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Buku kerja

Aktiviti: 

 1. Setiap kumpulan diminta menghantar seorang wakil untuk menulis hasil perbincangan di papan tulis.
 2. Guru akan mengulas jawapan pelajar.
 3. Pelajar juga akan diminta memberikan respons masing-masing tentang jawapan yang telah ditulis di papan tulis.
 4. Pelajar diminta untuk menulis karangan berpandukan bahan rangsangan yang lengkap berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan tadi.

Refleksi: 

Pelajar dapat menulis karangan berpandu yang lengkap dengan bimbingan guru

   

 

 

 

Hari/Tarikh: 

Jumaat (6/3/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar Rajah)

Tingkatan/Masa: 

4K5 (masa 7&8)

Tajuk: 

“Keperluan asas persekolahan pelajar pada awal tahun”-sambungan

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis karangan berpandu

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui strategi menulis karangan jenis rangsangan
 2. Menyatakan keperluan asas persekolahan pelajar pada awal tahun
 3. Menulis karangan yang lengkap

Fokus Utama: 

 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

Fokus Sampingan: 

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis 

Penerapan Nilai:

Rasional, kerjasama, Berani

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Buku kerja

Aktiviti: 

 1. Setiap kumpulan diminta menghantar seorang wakil untuk menulis hasil perbincangan di papan tulis.
 2. Guru akan mengulas jawapan pelajar.
 3. Pelajar juga akan diminta memberikan respons masing-masing tentang jawapan yang telah ditulis di papan tulis.
 4. Pelajar diminta untuk menulis karangan berpandukan bahan rangsangan yang lengkap berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan tadi.

Refleksi: 

Pelajar dapat menulis karangan berpandu yang lengkap dengan bimbingan guru

   

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: