Archive for April, 2009

Rph Minggu 17

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu ketujuh belas dari 20/4/2009-24/4/2009)

Hari/Tarikh:

Isnin (20/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Kerajaan Maritim

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan tiga ciri utama kerajaan maritim
 2. Menjelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim
 3. Menerangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara

Aktiviti:

 1. Guru menunjukkan gambar pelabuhan dan mengaitkannya dengan kerajaan maritim
 2. Guru memberikan penerangan tentang tajuk ini dengan menggunakan jadual
 3. Pelajar menyalin nota yang diberikan oleh guru
 4. Aktiviti pengukuhan-guru menyoal pelajar secara lisan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Gambar pelabuhan

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Berbangga dengan aset Negara-Memanfaatkan kurniaan Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Pelabuhan entrepot, pelabuhan kerajaan, lingua franca

Refleksi:

Pelajar menjalani sesi pembelajaran dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Isnin (20/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Isnin (20/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Penyebaran Islam di Mekah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan cara penyebaran Islam di Mekah
 2. Menjelaskan cara penyebaran Islam secara rahsia dan terbuka

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk berkenaan secara senyap
 2. Guru menyoal pelajar berkaitan apa yang telah mereka baca
 3. Guru menjelaskan beberapa perkara yang sukar
 4. Aktiviti pengukuhan-pelajar menjawab soalan objektif yangdiberikan oleh guru

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah-Mencontohi pemimpin agung

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

Hari/Tarikh:

Selasa (21/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dan pengaruh tersebut dalam sistem pemerintahan

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjelaskan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha
 2. Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu dan Buddha dalam pemerintahan

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan dengan menggunakan kertas mahjong
 2. Pelajar menyalin nota yang diberikan(kemahiran menulis nota-peta minda)
 3. Aktiviti pengukuhan-guru menyoal pelajar secara lisan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Kertas mahjong

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keunggulan warisan bangsa-Menghargai dan memelihara warisan bangsa

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Orde Kosmos,Asimilasi, bhupati, datu

Refleksi:

50% pelajar menjalani sesi pembelajaran dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Selasa (21/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam-Penerimaan Terhadap Islam

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Mekah
 2. Menyenaraikan tokoh yang telah memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilaksanakan
 3. Menjelaskan sebab golongan bawahan merupakan golongan awal yang memeluk Islam

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan dengan menggunakan peta minda
 2. Pelajar menyalin nota
 3. Aktiviti Pengukuhan-kuiz antara kumpulan
 4. Guru mengulas jawapan pelajar

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kecekalan Menegakkan Kebenaran-Berpegang teguh kepada nilai sejagat

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

 

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (21/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Rabu (22/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8& 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Rabu (22/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Khamis (23/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Khamis (23/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam-Penentangan Terhadap Islam

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Mekah
 2. Memberikan sebab Islam tidak dapat disebarkan secara menyeluruh di Mekah

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan dengan menggunakan peta minda
 2. Pelajar menyalin nota
 3. Aktiviti Pengukuhan-Pelajar menjawab soalan esei secara kumpulan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kecekalan Menegakkan Kebenaran-Berpegang teguh kepada nilai sejagat

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (23/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

JUMAAT- 24 APRIL 2009

CATATAN-
TIADA P&P KERANA GURU MENGHADIRI TEMUDUGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Rph Minggu 16

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu keenam belas dari 13/4/2009-17/4/2009)

Hari/Tarikh:

Selasa (14/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Pengenalan; Asia Tenggara & Bentuk-bentuk kerajaan Awal

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui bukti kewujudan tamadun awal Asia Tenggara
 2. Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan agraria

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan kewujudan awal di Adia Tenggara dan dua bentuk kerajaan awal tersebut dengan menggunakan peta minda
 2. Pelajar menyalin nota yang diberikan di dalam buku masing-masing
 3. Aktiviti Pengukuhan-pelajar akan disoal oleh guru secara rawak berkaitan dengan tajuk hari ini.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Berbangga dengan aset Negara-Memanfaatkan kurniaan Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Amaravati, Agraria, Maritim

Refleksi:

Pelajar menjalani sesi pembelajaran dengan baik

 

*ISNIN (13/4/2009)
CUTI PERISTIWA

Hari/Tarikh:

Selasa (14/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Memahami perkembangan Islam di Makkah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad S.A.W sehingga dilantik menjadi Rasul
 2. Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad S.A.W
 3. Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk perkembangan Islam di Makkah terlebih dahulu
 2. Pelajar dikehendaki mencatat isi-isi penting
 3. Guru menceritakan serba sedikit tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad S.A.W sehingga baginda dilantik menjadi rasul.
 4. Aktiviti Pengukuhan-Guru menyoal pelajar secara lisan
 5. Guru menerangkan cara penyebaran Islam di Makkah dengan menggunakan peta minda

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah-Mencontohi pemimpin agung

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Al-Amin, Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Selasa (14/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Rabu (15/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 3&4)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Khamis (16/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Khamis (16/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Memahami kerasulan Nabi Muhammad s.a.w

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan kandungannya.
 2. Menjelaskan sebab amalan membaca dikatakan penting dalam Islam

Aktiviti:

 1. Guru menceritakan proses kerasulan Nabi Muhammad s.a.w kepada pelajar
 2. Pelajar diminta mencatat isi-isi penting yang diterangkan oleh guru di dalam buku masing-masing
 3. Aktiviti pengukuhan– Pelajar diminta menjawab soalan struktur

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah-Mencontohi pemimpin agung

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Al-Amin, Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Khamis (16/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (17/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa5&6)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Jumaat (17/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 7&8)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Sabtu (18/4/2009)Sekolah Ganti

Hari/Tarikh:

Sabtu (18/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Sabtu (18/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Memahami penyebaran Islam di Makkah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan peringkat-peringkat penyebaran agama Islam di Makkah

Aktiviti:

 1. Guru menceritakan penyebaran agama Islam yang dilakukan secara berperingkat-peringkat kepada pelajar
 2. Pelajar diminta mencatat isi-isi penting yang diterangkan oleh guru di dalam buku masing-masing
 3. Aktiviti pengukuhan– Guru menyoal pelajar secara lisan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah-Mencontohi pemimpin agung

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Al-Amin, Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Sabtu (18/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik


 

Rph Minggu 15

Hari/Tarikh:

Isnin (6/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-sistem sosial dan sumbagan tamadun

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menerangkan sistem sosial dalam tamadun Yunani dan Rom
 2. Menyatakan tiga sumbangan tamadun awal yang masih digunakan kini

Aktiviti:

 1. Guru menceritakan keadaan sistem sosial masyarakat tamadun awal kepada pelajar.
 2. Guru menyoal pelajar.
 3. Guru menerangkan pula beberapa sumbangan penting tamadun awal yang masih menjadi rujukan masyarakat kini.
 4. Guru menyoal pelajar.
 5. Aktiviti Pengukuhan– guru mengadakan kuiz antara kumpulan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Kasta, legalisme, demokrasi

Refleksi:

60% pelajar dapat menjawab soalan guru dengan baik

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kelima belas dari 6/4/2009-10/4/2009)

 

 

Hari/Tarikh:

Isnin (6/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (5&6)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Isnin (6/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal dari aspek pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara
 2. Guru menyoal pelajar
 3. Pelajar menulis isi-isi penting yang telah dibincangkan bersama guru tadi di dalam buku nota masing-masing

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara-Bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Yuvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara, raja putra, datu, parvanda, bhupati

Refleksi:

65% pelajar dapat menyatakan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Selasa (7/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Memahami kemunculan perkembangan agama dan ajaran utama dunia

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyebut enam agama dan ajaran utama dunia
 2. Menjelaskan contoh ajaran daripada setiap agama

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan enam agama dan ajaran utama dunia dengan menggunakan jadual
 2. Aktiviti Pengukuhan- guru meminta pelajar melengkapkan silang kata berdasarkan tajuk p&p pada hari ini
 3. Jawapan akan disemak secara perbincangan kelas

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepatuhan Kepada Tuhan-Taat kepada Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Agama, ajaran, kepercayaan, pagan

Refleksi:

60% pelajar dapat menjawab soalan guru dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (7/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal dari aspek pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara
 2. Guru menyoal pelajar dan menerangkan beberapa maksud perkataan yang sukar difahami oleh pelajar
 3. Pelajar menulis isi-isi penting yang telah dibincangkan bersama guru tadi di dalam buku nota masing-masing

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara-Bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Monument, stupa, candi, wat

Refleksi:

70% pelajar dapat menyatakan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (7/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Rabu (8/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Rabu (8/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Khamis (9/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Khamis (9/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Memahami masyakat Arab Jahiliyah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menerangkan maksud Jahiliyah
 2. Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk masyarakat Arab Jahiliyah dan ciri-cirinya terlebih dahulu
 2. Pelajar dikehendaki mencatat isi-isi penting
 3. Guru menceritakan serba sedikit maksud jahiliyah dan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah
 4. Aktiviti Pengukuhan-Guru menyoal pelajar secara lisan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Bersemangat Kekitaan-Semangat Bermasyarakat

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Jahiliyah, Asabiyah, Kabilah

Refleksi:

75% pelajar dapat memberikan maksud Jahiliyah dan ciri-cirinya dengan baik

Hari/Tarikh:

Khamis (9/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

*JUMAAT (10/4/2009)CUTI AM

Rph Minggu 14

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu keempat belas dari 30/3/2009-3/4/2009)

Hari/Tarikh:

Isnin (30/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Sains dan teknologi

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan nama tokoh dan sumbangannya dalam bidang sains dan teknologi bagi setiap tamadun

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan awal secara menyeluruh dengan peta minda. Pelajar membuat nota yang ringkas dan padat berdasarkan isi-isi penting yang telah diterangkan oleh guru. (Kemahiran Menulis)
 2. Aktiviti Pengukuhan– Pelajar diminta meneka sumbangan bagi setiap tokoh yang disebutkan oleh guru.
 3. Guru membimbing aktiviti pelajar.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta minda

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Vedik, Rig veda,Yin dan Yang

Refleksi:

Pelajar dapat memberikan jawapan yang betul

 

Hari/Tarikh:

Isnin (30/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Ilustrasi Kartun)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk:

“Langkah-langkah menangani gejala buli yang sering berlaku di sekolah-sekolah sejak kebelakangan ini”- Pembetulan Soalan Peperiksaan

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 3. Isi 2 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 4. Isi 3 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 1. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 2. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi:

55% pelajar dapat mengikuti aktiviti p&p dengan baik. Aktiviti p&p pada hari ini akan disambung pada hari yang berikutnya

   

Hari/Tarikh:

Isnin (30/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membandingkan kerajaan agraria dengan kerajaan maritim
 2. Membincangkan aspek saling bergantung antara kerajaan agrarian dan kerajaan maritim

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk kerajaan Maritim dengan senyap
 2. Guru memberikan beberapa soalan struktur untuk diisi oleh pelajar.
 3. Jawapan akan dibincangkan secara perbincangan kelas
 4. Guru memantau aktiviti pelajar

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Berbangga dengan aset Negara-Memanfaatkan kurniaan Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Maritim,Chieh-cha, Pelabuhan kerajaan, pelabuhan entrepot, lingua franca, Baray, Tonle Sap

Refleksi:

80% pelajar melibatkan diri secara aktif dalam melaksanakan aktiviti yang dibuat oleh guru.

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (31/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Seni bina, bahasa dan kesusasteraan

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjelaskan pencapaian seni bina kompleks kuil di gua Ellora dalam tamadun India dan kuil Pantheon
 2. Menyatakan kepentingan bahasa Sanskrit pada Zaman Vedik dalam tamadun India
 3. Menyatakan kandungan epik Mahabharata dan Ramayana

Aktiviti:

 1. Guru menceritakan seni bina yang terkenal pada zaman tamadun awal dan kepentingan bahasa
 2. Guru menyoal kembali pelajar bagi memastikan pelajar dapat menguasai tajuk p&p hari ini
 3. Pelajar diminta menyalin nota ringkas dalam buku masing-masing

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Monumen, Acropolis, Parthenon, Pantheon,Colloseum, Aqueduct, Theology

Refleksi:

50% pelajar dapat menjawab soalan guru dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (31/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa5&6)

Tajuk:

Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjelaskan cara pengaruh India sampai ke Asia Tenggara

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal dengan senyap
 2. Guru memberikan beberapa soalan struktur untuk diisi oleh pelajar.
 3. Jawapan akan dibincangkan secara perbincangan kelas
 4. Guru memantau aktiviti pelajar

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara-Bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Mazhab Vishnu

Refleksi:

65% pelajar dapat menjelaskan cara pengaruh India sampai ke Asia Tenggara dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Selasa (31/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Ilustrasi Kartun)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

“Langkah-langkah menangani gejala buli yang sering berlaku di sekolah-sekolah sejak kebelakangan ini”- Pembetulan Soalan Peperiksaan(sambungan)

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 3. Isi 2 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 4. Isi 3 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 2. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 3. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan
 4. Pembetulan karangan ditulis dalam karangan yang lengkap

Refleksi:

80% pelajar dapat mengikuti aktiviti p&p dengan baik.

   

 

Hari/Tarikh:

Rabu (1/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa3&4)

Tajuk:

Ujian Lisan

Objektif Umum:

Memahami cara melaksanakan ujian lisan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mencari bahan bukti bagi tajuk yang dipilih

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sebutan dan Intonasi

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani, bertanggungjawab

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang cara-cara perlaksanaan ujian lisan
 2. Guru menunjukkan beberapa contoh kepada pelajar
 3. Pelajar bertanya sekiranya kurang faham

Refleksi:

85% pelajar memberikan respons yang baik ketika p&p berlangsung

   

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (1/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Ilustrasi Kartun)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

“Langkah-langkah menangani gejala buli yang sering berlaku di sekolah-sekolah sejak kebelakangan ini”- Pembetulan Soalan Peperiksaan (sambungan)

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 3. Isi 2 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 4. Isi 3 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 2. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 3. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan
 4. Pelajar diminta membuat karangan yang lengkap

Refleksi:

70% pelajar dapat mengikuti aktiviti p&p dengan baik.

   

 

Hari/Tarikh:

Khamis (2/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa1&2)

Tajuk:

Ujian Lisan

Objektif Umum:

Memahami cara melaksanakan ujian lisan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mencari bahan bukti bagi tajuk yang dipilih
 2. Menulis rangka bagi isi yang akan disampaikan
 3. Menulis huraian dan contoh yang sesuai bagi menyokong isi

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sebutan dan Intonasi

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani, bertanggungjawab

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Pelajar membawa bahan-bahan bukti masing-masing untuk dipilih bagi menentukan tajuk yang akan dibentangkan
 2. Pelajar berbincang dengan rakan-rakan dan guru membimbing aktiviti pelajar
 3. Pelajar cuba menentukan tajuk dan memikirkan isi-isi yang relevan, huraian isi dan contoh yang bersesuaian dalam bentuk rangka jawapan

Refleksi:

70% pelajar melaksanakan aktiviti p&p dengan baik. Aktiviti ini akan disambung pada keesokan harinya

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (2/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara
 2. Guru menyoal pelajar
 3. Pelajar menulis isi-isi penting yang telah dibincangkan bersama guru tadi di dalam buku nota masing-masing

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara-Bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Devaraja, Derhaka, Orde Kosmos

Refleksi:

60% pelajar dapat menyatakan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dengan baik

Hari/Tarikh:

Khamis (2/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4k5 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Objektif Umum:

Memahami cara melaksanakan ujian lisan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mencari bahan bukti bagi tajuk yang dipilih

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sebutan dan Intonasi

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani, bertanggungjawab

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang cara-cara perlaksanaan ujian lisan
 2. Guru menunjukkan beberapa contoh kepada pelajar
 3. Pelajar bertanya sekiranya kurang faham

Refleksi:

65% pelajar memberikan respons yang baik ketika p&p berlangsung. Aktiviti ini akan disambung pada keesokan harinya.

   

 

 

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (3/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 5&6)

Tajuk:

Ujian Lisan

Objektif Umum:

Memahami cara melaksanakan ujian lisan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mencari bahan bukti bagi tajuk yang dipilih
 2. Menulis rangka bagi isi yang akan disampaikan
 3. Menulis huraian dan contoh yang sesuai bagi menyokong isi

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sebutan dan Intonasi

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani, bertanggungjawab

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Pelajar membawa bahan-bahan bukti masing-masing untuk dipilih bagi menentukan tajuk yang akan dibentangkan
 2. Pelajar berbincang dengan rakan-rakan dan guru membimbing aktiviti pelajar
 3. Pelajar cuba menentukan tajuk dan memikirkan isi-isi yang relevan, huraian isi dan contoh yang bersesuaian dalam bentuk rangka jawapan

Refleksi:

80% pelajar melaksanakan aktiviti p&p dengan baik.

Hari/Tarikh:

Jumaat (3/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa7&8)

Tajuk:

Ujian Lisan

Objektif Umum:

Memahami cara melaksanakan ujian lisan

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. bahan bukti bagi tajuk yang dipilih
 2. Menulis rangka bagi isi yang akan disampaikan
 3. Menulis huraian dan contoh yang sesuai bagi menyokong isi

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sebutan dan Intonasi

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani, bertanggungjawab

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Pelajar membawa bahan-bahan bukti masing-masing untuk dipilih bagi menentukan tajuk yang akan dibentangkan
 2. Pelajar berbincang dengan rakan-rakan dan guru membimbing aktiviti pelajar
 3. Pelajar cuba menentukan tajuk dan memikirkan isi-isi yang relevan, huraian isi dan contoh yang bersesuaian dalam bentuk rangka jawapan

Refleksi:

75% pelajar melaksanakan aktiviti p&p dengan baik untuk persediaan ujian lisan yang akan dijalankan pada minggu hadapan.

Rpk Minggu 13

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu ketiga belas dari 23/3/2009-27/3/2009)

Hari/Tarikh:

Isnin (23/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Perluasan kuasa dan Peningkatan Ekonomi

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan sumbangan Alexander the Great dalam perluasan kuasa Yunani
 2. Menyenaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kawasannya
 3. Menyatakan sebab Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan aktiviti perdagangan
 4. Menyatakan tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada Zaman Vedik dalam tamadun India

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan awal secara menyeluruh dengan menggunakan peta minda.
 2. Pelajar membuat nota yang ringkas dan padat berdasarkan isi-isi penting yang telah diterangkan oleh guru. (Kemahiran Menulis)
 3. Aktiviti Pengukuhan– Pelajar diminta mengisi tempat kosong tentang peningkatan dari sudut perluasan kuasa dan ekonomi dalam tamadun tersebut.
 4. Guru membimbing aktiviti pelajar.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta minda

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Kebudayaan Hellenistik, Kolar kuda, Jalan Sutera darat, Jalan Laut

Refleksi:

Pelajar dapat melengkapkan soalan struktur dengan bimbingan guru

Hari/Tarikh:

Isnin (23/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-poster)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk:

“Keburukan Tabiat Merokok”-Pembetulan Soalan Peperiksaan(sambungan)

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1
 3. Isi 2
 4. Isi 3
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 2. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 3. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi:

Pelajar dapat menjalankan aktiviti yang diarahkan oleh guru dengan baik

   

Hari/Tarikh:

Isnin (23/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Pengenalan; Asia Tenggara & Bentuk-bentuk kerajaan Awal

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui pembahagian Asia Tenggara
 2. Mengetahui bukti kewujudan tamadun awal Asia Tenggara
 3. Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan agraria

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk tersebut dengan senyap.
 2. Kemudian setiap pelajar perlu menulis isi-isi penting dalam buku nota masing-masing.
 3. Guru mengemukakan beberapa soalan untuk diajukan kepada pelajar secara lisan dan pelajar cuba menjawab berdasarkan apa yang dibaca tadi.
 4. Pelajar akan bertanya soalan kepada guru sekiranya tidak faham dan perlukan penjelasan lanjut daripada guru.
 5. Aktiviti Pengukuhan-pelajar akan disoal oleh guru secara rawak berkaitan dengan tajuk hari ini.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Berbangga dengan aset Negara-Memanfaatkan kurniaan Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Amaravati, Agraria, Maritim

Refleksi:

Pelajar menjalani sesi pembelajaran dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Selasa (24/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Peningkatan Sosial;Pendidikan,Falsafah)

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Athens untuk mengembangkan bidang pendidikan.
 2. Memberikan contoh sumbangan tokoh-tokoh dari setiap tamadun terhadap pendidikan dan falsafah

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan awal secara menyeluruh dengan menggunakan jadual
 2. Pelajar membuat nota yang ringkas dan padat berdasarkan isi-isi penting yang telah diterangkan oleh guru. (Kemahiran Menulis)
 3. Aktiviti Pengukuhan– Pelajar diminta memadankan beberapa perkataan dengan huraian yang sesuai.
 4. Guru membimbing aktiviti pelajar.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta minda

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Peperiksaan awam,Veda, Confucianisme

Refleksi:

Pelajar dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dengan bimbingan guru

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (24/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Kerajaan Agraria

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan agraria
 2. Menyenaraikan hasil kegiatan ekonomi kerajaan agraria
 3. Menjelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian kerajaan agraria
 4. Menjelaskan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada masyarakat Angkor

Aktiviti:

 1. Guru mengedarkan kertas soalan struktur untuk dilengkapkan.
 2. Pelajar dikehendaki menjawab semua soalan secara individu dengan merujuk buku teks
 3. Semua soalan akan dibincangkan di dalam kelas dan pelajar perlu membuat pembetulan sekiranya terdapat kesalahan.
 4. Guru akan menerangkan beberapa perkataan sukar bagi memudahkan pelajar memahami tajuk ini.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Berbangga dengan aset Negara-Memanfaatkan kurniaan Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Tasik Tonle Sap, Baray

Refleksi:

55% pelajar menjalani sesi pembelajaran dengan baik selebihnya tidak menumpukan perhatian semasa guru mengajar.

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (25/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar rajah)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

“Punca-punca peningkatan kes jenayah dalam kalangan remaja”-Pembetulan Soalan Peperiksaan

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 3. Isi 2 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 4. Isi 3 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 2. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 3. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi:

Pelajar dapat menjalankan aktiviti yang diarahkan oleh guru dengan baik

   

Hari/Tarikh:

Rabu (25/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar rajah)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

“Punca-punca peningkatan kes jenayah dalam kalangan remaja”-Pembetulan Soalan Peperiksaan

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 3. Isi 2 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 4. Isi 3 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 1. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 2. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi:

65% pelajar dapat menlaksanakan aktiviti yang diberikan oleh guru dengan baik. Tajuk ini akan disambung pada keesokan harinya.

   

Hari/Tarikh:

Khamis (26/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar rajah)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

“Punca-punca peningkatan kes jenayah dalam kalangan remaja”-Pembetulan Soalan Peperiksaan (Sambungan)

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 3. Isi 2 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 4. Isi 3 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 2. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 3. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi:

75% pelajar dapat mengikuti aktiviti p&p dengan baik

   

Hari/Tarikh:

Khamis (26/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Kerajaan Maritim

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan maritim
 2. Menjelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim
 3. Menerangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk kerajaan Maritim dengan senyap
 2. Guru mengadakan kuiz antara kumpulan
 3. Setiap kumpulan akan menghantar wakil untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru
 4. Guru memantau aktiviti pelajar

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Berbangga dengan aset Negara-Memanfaatkan kurniaan Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Maritim,Chieh-cha, Pelabuhan kerajaan, pelabuhan entrepot, lingua franca

Refleksi:

75% pelajar melibatkan diri secara aktif dalam melaksanakan aktiviti yang dibuat oleh guru.

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (27/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan- Gambar rajah)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

“Punca-punca peningkatan kes jenayah dalam kalangan remaja”-Pembetulan Soalan Peperiksaan

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 3. Isi 2 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 4. Isi 3 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 2. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 3. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi:

65% pelajar dapat melaksanakan aktiviti dengan baik. Tajuk ini akan disambung smula pada keesokan harinya.

   

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (27/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Ilustrasi Kartun)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 5&6)

Tajuk:

“Langkah-langkah menangani gejala buli yang sering berlaku di sekolah-sekolah sejak kebelakangan ini”- Pembetulan Soalan Peperiksaan

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 3. Isi 2 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 4. Isi 3 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 1. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 2. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi:

70% pelajar dapat mengikuti aktiviti p&p dengan baik. Tajuk p&p akan disambung pada minggu hadapan.

   

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (27/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan- Gambar rajah)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa7&8)

Tajuk:

“Punca-punca peningkatan kes jenayah dalam kalangan remaja”-Pembetulan Soalan Peperiksaan (sambungan)

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 3. Isi 2 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 4. Isi 3 (huraian isi+contoh+kesimpulan)
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 2. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 3. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi:

60% pelajar dapat melaksanakan aktiviti dengan baik.

   

 

 

 

 

« Previous entries