Rph Minggu 11

Hari/Tarikh:

Selasa (10/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Perundangan

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan undang-undang yang diperkenalkan oleh Tamadun Rom, Dinasti Maurya dan Dinasti Chin
 2. Menjelaskan kepentingan undang-undang dalam tamadun awal

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan awal secara menyeluruh dengan menggunakan peta minda.
 2. Pelajar membuat nota yang ringkas dan padat berdasarkan isi-isi penting yang telah diterangkan oleh guru. (Kemahiran Menulis)
 3. Aktiviti Pengukuhan– Pelajar diminta mengisi tempat kosong tentang peningkatan pemerintahan dalam tamadun tersebut.
 4. Guru membimbing aktiviti pelajar.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Peta minda

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keharmonian dan kesejahteraan-Patuh kepada peraturan dan undang-undang

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Hukum Kanun 12, Undang-undang Justinian, Dharma Sastra, Tiang Asoka

Refleksi:

Pelajar dapat menyatakan undang-undang yang diperkenalkan dalam tamadun awal dengan baik.

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kesebelas dari 10/3/2009-13/3/2009)

 

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (10/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Sosial; Sumbangan Tamadun

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan sumbangan tamadun masyarakat dalam tamadun awal yang masih digunakan sekarang

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk tersebut dengan senyap.
 2. Kemudian setiap pelajar perlu menulis isi-isi penting dalam buku nota masing-masing.
 3. Guru mengemukakan beberapa soalan untuk diajukan kepada pelajar secara lisan dan pelajar cuba menjawab berdasarkan apa yang dibaca tadi.
 4. Aktiviti Pengukuhan-pelajar diminta menjawab 2 soalan esei berkaitan dengan tajuk secara berpasangan.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan idea membentuk negara-Boleh menjana idea

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Demokrasi, Legalisme,Stoicisme, Mahabharata,Ramayana

Refleksi:

Pelajar menyatakan sumabangan dalam keempat-empat tamadun

 

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (3/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-ilustrasi kartun)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

“Gejala Lepak”

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menghuraikan isi-isi penting

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Hormat-menghormati, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Web A, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. FocuSSuper Hot Spm Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta menulis perenggan pendahuluan berdasarkan pengetahuan sedia ada.
 2. Guru meminta beberapa orang pelajar menulis contoh pendahuluan bagi tajuk berkenaan di papan tulis untuk dibincangkan bersama guru dan rakan-rakan.
 3. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk membincangkan isi-isi yang telah diberikan oleh guru.
 4. Wakil daripada setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan.
 5. Guru mengulas jawapan pelajar
 6. Pelajar diminta menulis karangan yang lengkap.

Refleksi:

Pelajar dapat menulis bahagian pendahuluan dengan baik dan menghuraikan isi-isi penting dengan bimbingan guru.

   

 

Hari/Tarikh:

Rabu (11/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Peperiksaan Pertengahan Semester Pertama

Objektif Umum:

Memahami soalan karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis karangan yang lengkap berkaitan dengan tajuk

Fokus Utama:

Fokus Sampingan:

Kemahiran Bernilai Tambah:

Sistem Bahasa:

Penerapan Nilai:

Rujukan Guru:

Bahan Bantu Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:

   

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (11/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

Peperiksaan Pertengahan Semester Pertama

Objektif Umum:

Memahami soalan karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis karangan yang lengkap berkaitan dengan tajuk

Fokus Utama:

Fokus Sampingan:

Kemahiran Bernilai Tambah:

Sistem Bahasa:

Penerapan Nilai:

Rujukan Guru:

Bahan Bantu Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:

   

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (12/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-poster)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

“Keburukan Tabiat Merokok”-Pembetulan Soalan Peperiksaan

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1
 3. Isi 2
 4. Isi 3
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 2. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 3. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi:

Pelajar dapat menjalankan aktiviti yang diarahkan oleh guru dengan baik

   

Hari/Tarikh:

Khamis (10/3/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyebut enam ajaran utama di dunia dan menjelaskan setiap ajaran tersebut
 2. Menyatakan maksud hukum Karma dalam agama Hindu

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta mencari 6 agama dan ajaran utama di dunia di dalam buku teks dan mencatatkan isi-isi penting bagi setiap agama tersebut.
 2. Guru memberikan beberapa soalan struktur dan pelajar perlu mengisi jawapan tersebut.
 3. Jawapan akan disemak dengan menggunkan kaedah perbincangan kumpulan besar

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Soalan struktur

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Ulangkaji Total Sejarah SPM Sasbadi

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepatuhan kepada Tuhan-Taat kepada Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Hindu, Buddha, Islam, Kristian, Confucianisme, Taoisme

Refleksi:

Pelajar dapat menyebut agama dan ajaran utama dunia dan prinsip-prinsipnya

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (12/3/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-poster)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

“Keburukan Tabiat Merokok”-Pembetulan Soalan Peperiksaan

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang cara membuat pendahuluan yang betul.
 2. Pelajar diminta memberikan beberapa contoh pendahuluan
 3. Guru mengulas jawapan pelajar dan pelajar menulis contoh pendahuluan yang telah dibincangkan dalam buku masing-masing.

Refleksi:

Pelajar dapat menulis pendahuluan dengan baik

   
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: