Rph Minggu 15

Hari/Tarikh:

Isnin (6/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun-sistem sosial dan sumbagan tamadun

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menerangkan sistem sosial dalam tamadun Yunani dan Rom
 2. Menyatakan tiga sumbangan tamadun awal yang masih digunakan kini

Aktiviti:

 1. Guru menceritakan keadaan sistem sosial masyarakat tamadun awal kepada pelajar.
 2. Guru menyoal pelajar.
 3. Guru menerangkan pula beberapa sumbangan penting tamadun awal yang masih menjadi rujukan masyarakat kini.
 4. Guru menyoal pelajar.
 5. Aktiviti Pengukuhan– guru mengadakan kuiz antara kumpulan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Kasta, legalisme, demokrasi

Refleksi:

60% pelajar dapat menjawab soalan guru dengan baik

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kelima belas dari 6/4/2009-10/4/2009)

 

 

Hari/Tarikh:

Isnin (6/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (5&6)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Isnin (6/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal dari aspek pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara
 2. Guru menyoal pelajar
 3. Pelajar menulis isi-isi penting yang telah dibincangkan bersama guru tadi di dalam buku nota masing-masing

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara-Bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Yuvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara, raja putra, datu, parvanda, bhupati

Refleksi:

65% pelajar dapat menyatakan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Selasa (7/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Memahami kemunculan perkembangan agama dan ajaran utama dunia

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyebut enam agama dan ajaran utama dunia
 2. Menjelaskan contoh ajaran daripada setiap agama

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan enam agama dan ajaran utama dunia dengan menggunakan jadual
 2. Aktiviti Pengukuhan- guru meminta pelajar melengkapkan silang kata berdasarkan tajuk p&p pada hari ini
 3. Jawapan akan disemak secara perbincangan kelas

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepatuhan Kepada Tuhan-Taat kepada Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Agama, ajaran, kepercayaan, pagan

Refleksi:

60% pelajar dapat menjawab soalan guru dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (7/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan tentang pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal dari aspek pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara
 2. Guru menyoal pelajar dan menerangkan beberapa maksud perkataan yang sukar difahami oleh pelajar
 3. Pelajar menulis isi-isi penting yang telah dibincangkan bersama guru tadi di dalam buku nota masing-masing

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara-Bersikap kepimpinan cemerlang

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Monument, stupa, candi, wat

Refleksi:

70% pelajar dapat menyatakan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (7/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Rabu (8/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Rabu (8/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Khamis (9/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Khamis (9/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Memahami masyakat Arab Jahiliyah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menerangkan maksud Jahiliyah
 2. Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk masyarakat Arab Jahiliyah dan ciri-cirinya terlebih dahulu
 2. Pelajar dikehendaki mencatat isi-isi penting
 3. Guru menceritakan serba sedikit maksud jahiliyah dan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah
 4. Aktiviti Pengukuhan-Guru menyoal pelajar secara lisan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Bersemangat Kekitaan-Semangat Bermasyarakat

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Jahiliyah, Asabiyah, Kabilah

Refleksi:

75% pelajar dapat memberikan maksud Jahiliyah dan ciri-cirinya dengan baik

Hari/Tarikh:

Khamis (9/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

*JUMAAT (10/4/2009)CUTI AM

Advertisements

1 Comment »

 1. Rige Panya Said:

  RPH cikgu telah diterima dan disemak. Terima kasih kerana menghantarnya.


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: