Rph Minggu 16

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu keenam belas dari 13/4/2009-17/4/2009)

Hari/Tarikh:

Selasa (14/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Pengenalan; Asia Tenggara & Bentuk-bentuk kerajaan Awal

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengetahui bukti kewujudan tamadun awal Asia Tenggara
 2. Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan agraria

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan kewujudan awal di Adia Tenggara dan dua bentuk kerajaan awal tersebut dengan menggunakan peta minda
 2. Pelajar menyalin nota yang diberikan di dalam buku masing-masing
 3. Aktiviti Pengukuhan-pelajar akan disoal oleh guru secara rawak berkaitan dengan tajuk hari ini.

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Berbangga dengan aset Negara-Memanfaatkan kurniaan Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Amaravati, Agraria, Maritim

Refleksi:

Pelajar menjalani sesi pembelajaran dengan baik

 

*ISNIN (13/4/2009)
CUTI PERISTIWA

Hari/Tarikh:

Selasa (14/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Memahami perkembangan Islam di Makkah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad S.A.W sehingga dilantik menjadi Rasul
 2. Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad S.A.W
 3. Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk perkembangan Islam di Makkah terlebih dahulu
 2. Pelajar dikehendaki mencatat isi-isi penting
 3. Guru menceritakan serba sedikit tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad S.A.W sehingga baginda dilantik menjadi rasul.
 4. Aktiviti Pengukuhan-Guru menyoal pelajar secara lisan
 5. Guru menerangkan cara penyebaran Islam di Makkah dengan menggunakan peta minda

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah-Mencontohi pemimpin agung

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Al-Amin, Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Selasa (14/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Rabu (15/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 3&4)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Khamis (16/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Khamis (16/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Memahami kerasulan Nabi Muhammad s.a.w

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan kandungannya.
 2. Menjelaskan sebab amalan membaca dikatakan penting dalam Islam

Aktiviti:

 1. Guru menceritakan proses kerasulan Nabi Muhammad s.a.w kepada pelajar
 2. Pelajar diminta mencatat isi-isi penting yang diterangkan oleh guru di dalam buku masing-masing
 3. Aktiviti pengukuhan– Pelajar diminta menjawab soalan struktur

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah-Mencontohi pemimpin agung

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Al-Amin, Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Khamis (16/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (17/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa5&6)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Jumaat (17/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 7&8)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Sabtu (18/4/2009)Sekolah Ganti

Hari/Tarikh:

Sabtu (18/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Sabtu (18/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Memahami penyebaran Islam di Makkah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan peringkat-peringkat penyebaran agama Islam di Makkah

Aktiviti:

 1. Guru menceritakan penyebaran agama Islam yang dilakukan secara berperingkat-peringkat kepada pelajar
 2. Pelajar diminta mencatat isi-isi penting yang diterangkan oleh guru di dalam buku masing-masing
 3. Aktiviti pengukuhan– Guru menyoal pelajar secara lisan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah-Mencontohi pemimpin agung

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Al-Amin, Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Sabtu (18/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: