Rph Minggu 17

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu ketujuh belas dari 20/4/2009-24/4/2009)

Hari/Tarikh:

Isnin (20/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Kerajaan Maritim

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan tiga ciri utama kerajaan maritim
 2. Menjelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim
 3. Menerangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara

Aktiviti:

 1. Guru menunjukkan gambar pelabuhan dan mengaitkannya dengan kerajaan maritim
 2. Guru memberikan penerangan tentang tajuk ini dengan menggunakan jadual
 3. Pelajar menyalin nota yang diberikan oleh guru
 4. Aktiviti pengukuhan-guru menyoal pelajar secara lisan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Gambar pelabuhan

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Berbangga dengan aset Negara-Memanfaatkan kurniaan Tuhan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Pelabuhan entrepot, pelabuhan kerajaan, lingua franca

Refleksi:

Pelajar menjalani sesi pembelajaran dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Isnin (20/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Isnin (20/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Penyebaran Islam di Mekah

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan cara penyebaran Islam di Mekah
 2. Menjelaskan cara penyebaran Islam secara rahsia dan terbuka

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk berkenaan secara senyap
 2. Guru menyoal pelajar berkaitan apa yang telah mereka baca
 3. Guru menjelaskan beberapa perkara yang sukar
 4. Aktiviti pengukuhan-pelajar menjawab soalan objektif yangdiberikan oleh guru

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah-Mencontohi pemimpin agung

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

Hari/Tarikh:

Selasa (21/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dan pengaruh tersebut dalam sistem pemerintahan

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjelaskan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha
 2. Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu dan Buddha dalam pemerintahan

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan dengan menggunakan kertas mahjong
 2. Pelajar menyalin nota yang diberikan(kemahiran menulis nota-peta minda)
 3. Aktiviti pengukuhan-guru menyoal pelajar secara lisan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Kertas mahjong

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keunggulan warisan bangsa-Menghargai dan memelihara warisan bangsa

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Orde Kosmos,Asimilasi, bhupati, datu

Refleksi:

50% pelajar menjalani sesi pembelajaran dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Selasa (21/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam-Penerimaan Terhadap Islam

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Mekah
 2. Menyenaraikan tokoh yang telah memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilaksanakan
 3. Menjelaskan sebab golongan bawahan merupakan golongan awal yang memeluk Islam

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan dengan menggunakan peta minda
 2. Pelajar menyalin nota
 3. Aktiviti Pengukuhan-kuiz antara kumpulan
 4. Guru mengulas jawapan pelajar

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kecekalan Menegakkan Kebenaran-Berpegang teguh kepada nilai sejagat

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

 

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (21/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Rabu (22/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8& 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Rabu (22/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Khamis (23/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

Hari/Tarikh:

Khamis (23/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 7)

Tajuk:

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam-Penentangan Terhadap Islam

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Mekah
 2. Memberikan sebab Islam tidak dapat disebarkan secara menyeluruh di Mekah

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan dengan menggunakan peta minda
 2. Pelajar menyalin nota
 3. Aktiviti Pengukuhan-Pelajar menjawab soalan esei secara kumpulan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kecekalan Menegakkan Kebenaran-Berpegang teguh kepada nilai sejagat

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Wahyu, Dakwah, Nabi, Rasul

Refleksi:

Pelajar dapat mengikuti sesi p&p dengan baik

 

 

 

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (23/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Ujian Lisan

Aktiviti:

 1. Pelajar membentangkan sesuatu (bahan bukti) berdasarkan tajuk yang dipilih.
 2. Guru akan membuat penilaian
 3. Pelajar-pelajar lain mendengar pembentangan rakan dan bertanya soalan sekiranya ada.
 4. Pelajar bersedia menunggu giliran masing-masing

Refleksi:

Pelajar melaksanakan ujian lisan dengan baik

 

JUMAAT- 24 APRIL 2009

CATATAN-
TIADA P&P KERANA GURU MENGHADIRI TEMUDUGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: