Rph Minggu 18

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kelapan belas dari 27/4/2009-1/5/2009)

Hari/Tarikh:

Isnin (27/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan bentuk candi yang ditemui di Asia Tenggara pada zaman awal kedatangan agama Hindu dan Buddha.
 2. Menyenaraikan beberapa contoh perkataan Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu.

Aktiviti:

 1. Guru menunjukkan gambar candi dan mengaitkannya dengan tajuk p&p pada hari ini.
 2. Guru memberikan penerangan dengan menggunakan jadual.
 3. Pelajar menyalin nota yang diberikan(kemahiran menulis nota-peta minda)
 4. Aktiviti pengukuhan-guru menyoal pelajar secara lisan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Gambar candi

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keunggulan warisan bangsa-Menghargai dan memelihara warisan bangsa

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Monumen, candi,

Refleksi:

60% pelajar dapat menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Isnin (27/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berformat-Surat Kiriman Rasmi (surat aduan)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk:

“Anda merupakan setiausaha jawatankuasa penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Anda ingin membuat aduan tentang tahap kebersihan sebuah premis makanan di kawasan anda yang tidak memuaskan. Tulis surat aduan itu kepada pihak yang berkenaan selengkapnya”.

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis surat kiriman rasmi

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan tiga masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan berhampiran semasa mengunjungi premis makanan itu.
 2. Memberikan dua cadangan untuk mengatasi masalah yang berlaku.
 3. Menulis surat kiriman rasmi yang lengkap

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menunjukkan format penulisan surat kiriman rasmi dan memberikan penerangan yang terperinci berhubung dengan format tersebut.
 2. Pelajar diminta menyalin format berkenaan
 3. Guru memberikan soalan yang meminta pelajar menulis tentang surat aduan.
 4. Guru mengadakan perbincangan dalam kumpulan besar tentang isi-isi penting yang perlu ditulis dalam surat tersebut.
 5. Guru membimbing pelajar untuk menyampaikan dan mengembangkan idea mereka.
 6. Hasil perbincangan akan dicatat di papan tulis dan semua pelajar akan menyalinnya.
 7. Pelajar akan menulis surat kiriman rasmi yang lengkap.

Refleksi:

65% pelajar dapat mengikuti aktiviti p&p dengan baik. Aktiviti p&p pada hari ini akan disambung pada hari yang berikutnya

   

Hari/Tarikh:

Isnin (27/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Nabi Muhammad S.AW menyelesaikan masalah dan rumusan bab 4

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjelaskan langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad S.A.W untuk mengurangkan tekanan dan penyeksaan terhadap umat Islam di Mekah.

Aktiviti:

 1. Guru memberikan penerangan dengan menggunakan peta minda
 2. Pelajar menyalin nota
 3. Aktiviti Pengukuhan-Guru menyoal pelajar secara lisan
 4. Guru merumuskan tajuk-tajuk yang terkandung dalam bab 4
 5. Pelajar diminta menjawab 20 soalan objektif

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kecekalan Menegakkan Kebenaran-Berpegang teguh kepada nilai sejagat

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Wahyu, Dakwah, Hijrah

Refleksi:

55% pelajar mengikuti p&p dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (28/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 4;Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Mekah)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Masyarakat Arab Jahiliah dan ciri-cirinya

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan makna jahiliah
 2. Menyatakan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah

Aktiviti:

 1. Guru menunjukkan beberapa keping gambar dan mengaitkannya dengan tajuk p&p
 2. Guru menerangkan makna jahiliah dan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah
 3. Pelajar mendengar penerangan guru dan menyalin nota di dalam buku masing-masing.
 4. Aktiviti pengukuhan-guru mengadakan kuiz antara kumpulan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Gambar

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Bersemangat kekitaan-semangat bermasyarakat

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Nabi, Rasul. Wahyu, Kafilah, Khurafat

Refleksi:

65% pelajar dapat menyatakan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah dengan baik

 

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (28/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 5;Kerajaan Islam di Madinah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Perjanjian Aqabah pertama

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan pihak yang membuat perjanjian Aqabah
 2. Menjelaskan isi perjanjian Aqabah yang pertama

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk p&p pada hari ini dengan senyap
 2. Guru memberikan penerangan ringkas tentang tajuk
 3. Guru menyoal pelajar secara lisan berkaitan dengan apa yang dibaca oleh mereka tadi.
 4. Pelajar bersoal jawab dengan guru
 5. Aktiviti Pengukuhan-Guru mengadakan kuiz antara kumpulan
 6. Pelajar diminta membuat nota ringkas di dalam buku masing-masing

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran Negara-Hidup bersatu padu

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Perjanjian

Refleksi:

60% pelajar dapat menjelaskan isi perjanjian Aqabah dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (28/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa9)

Tajuk:

Jenis kata ganda

Objektif Umum:

Memahami pembentukan kata ganda

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membezakan jenis kata ganda
 2. Memberikan contoh yang berbeza bagi setiap kata ganda
 3. Membina ayat daripada kata ganda

Fokus Utama:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

Fokus Sampingan:

7.1 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan jenis kata ganda serta beberapa contoh yang bersesuaian
 2. Pelajar diminta memberikan contoh yang berbeza
 3. Guru menerangkan pengunaan beberapa jenis kata ganda dalam ayat
 4. Pelajar diminta membina lima ayat berdasarkan kata ganda yang diberikan oleh guru
 5. Aktiviti Pengukuhan- guru meminta pelajar menyebut kata ganda yang telah dipelajari sebentar tadi

Refleksi:

75% pelajar berjaya memberikan beberapa contoh yang bersesuaian bagi setiap jenis kata ganda yang dipelajari

   

 

 

Rabu-29/04/2009

*P&P tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan pertandingan Forum Remaja antara sekolah yang bertempat di SMK Wira Penrissen.

Hari/Tarikh:

Khamis (30/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berformat-Surat Kiriman Rasmi (surat aduan)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

“Anda merupakan setiausaha jawatankuasa penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Anda ingin membuat aduan tentang tahap kebersihan sebuah premis makanan di kawasan anda yang tidak memuaskan. Tulis surat aduan itu kepada pihak yang berkenaan selengkapnya”.

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis surat kiriman rasmi

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan tiga masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan berhampiran semasa mengunjungi premis makanan itu.
 2. Memberikan dua cadangan untuk mengatasi masalah yang berlaku.
 3. Menulis surat kiriman rasmi yang lengkap

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menunjukkan format penulisan surat kiriman rasmi dan memberikan penerangan yang terperinci berhubung dengan format tersebut.
 2. Pelajar diminta menyalin format berkenaan
 3. Guru memberikan soalan yang meminta pelajar menulis tentang surat aduan.
 4. Guru mengadakan perbincangan dalam kumpulan besar tentang isi-isi penting yang perlu ditulis dalam surat tersebut.
 5. Guru membimbing pelajar untuk menyampaikan dan mengembangkan idea mereka.
 6. Hasil perbincangan akan dicatat di papan tulis dan semua pelajar akan menyalinnya.
 7. Pelajar akan menulis surat kiriman rasmi yang lengkap.

Refleksi:

75% pelajar dapat mengikuti aktiviti p&p dengan baik. Aktiviti p&p pada hari ini akan disambung pada hari yang berikutnya

   

 

Hari/Tarikh:

Khamis (30/4/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 5;Kerajaan Islam di Madinah)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa7)

Tajuk:

Perjanjian Aqabah kedua

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjelaskan isi kandungan Perjanjian Aqabah yang kedua
 2. Menyatakan perbezaan antara kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah kedua

Aktiviti:

 1. Pelajar diminta membaca tajuk p&p pada hari ini dengan senyap
 2. Guru memberikan penerangan ringkas tentang tajuk
 3. Guru menyoal pelajar secara lisan berkaitan dengan apa yang dibaca oleh mereka tadi.
 4. Pelajar bersoal jawab dengan guru
 5. Guru meminta pelajar membandingkan Perjanjian Aqabah Pertama dengan Perjanjian Aqabah kedua.
 6. Guru membimbing pelajar untuk mencari jawapan
 7. Aktiviti Pengukuhan-Pelajar diminta menjawab 3 soalan struktur
 8. Pelajar diminta membuat nota ringkas di dalam buku masing-masing

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran Negara-Hidup bersatu padu

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Perjanjian

Refleksi:

55% pelajar dapat membezakan isi perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua dengan baik.

 

Hari/Tarikh:

Khamis (29/4/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 9)

Tajuk:

Jenis kata ganda

Objektif Umum:

Memahami pembentukan kata ganda

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membezakan jenis kata ganda
 2. Memberikan contoh yang berbeza bagi setiap kata ganda
 3. Membina ayat daripada kata ganda

Fokus Utama:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

Fokus Sampingan:

7.1 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan jenis kata ganda serta beberapa contoh yang bersesuaian
 2. Pelajar diminta memberikan contoh yang berbeza
 3. Guru menerangkan pengunaan beberapa jenis kata ganda dalam ayat
 4. Pelajar diminta membina lima ayat berdasarkan kata ganda yang diberikan oleh guru
 5. Aktiviti Pengukuhan- guru meminta pelajar menyebut kata ganda yang telah dipelajari sebentar tadi

Refleksi:

60% pelajar berjaya memberikan beberapa contoh yang bersesuaian bagi setiap jenis kata ganda yang dipelajari

   

 

JUMAAT (1 MEI 2009)
CUTI HARI PEKERJA

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: