Rph Minggu 19

Hari/Tarikh:

Isnin (4/5/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Ulangkaji Bab Satu

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjawab 20 soalan objektif

Aktiviti:

 1. Guru mengedarkan buku latihan kepada pelajar.
 2. Pelajar diminta menjawab 20 soalan objektif bab 1 secara individu
 3. Pelajar akan menukarkan kertas jawapan masing-masing dengan rakan sebelah untuk disemak
 4. Guru menyemak jawapan pelajar secara perbincangan kelas

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Buku latihan

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Peradaban, sistem barter, arkeologi, artifak, feature, ekofak

Refleksi:

55% pelajar dapat menjawab soalan dengan baik

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kesembilan belas dari 4/5/2009-8/5/2009)

 

 

Hari/Tarikh:

Isnin (4/5/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Karangan Berformat-Surat Kiriman Rasmi (surat aduan)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk:

“Anda merupakan setiausaha jawatankuasa penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Anda ingin membuat aduan tentang tahap kebersihan sebuah premis makanan di kawasan anda yang tidak memuaskan. Tulis surat aduan itu kepada pihak yang berkenaan selengkapnya”. Sambungan

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis surat kiriman rasmi

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan tiga masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan berhampiran semasa mengunjungi premis makanan itu.
 2. Memberikan dua cadangan untuk mengatasi masalah yang berlaku.
 3. Menulis surat kiriman rasmi yang lengkap

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menunjukkan format penulisan surat kiriman rasmi dan memberikan penerangan yang terperinci berhubung dengan format tersebut.
 2. Pelajar diminta menyalin format berkenaan
 3. Guru memberikan soalan yang meminta pelajar menulis tentang surat aduan.
 4. Guru mengadakan perbincangan dalam kumpulan besar tentang isi-isi penting yang perlu ditulis dalam surat tersebut.
 5. Guru membimbing pelajar untuk menyampaikan dan mengembangkan idea mereka.
 6. Hasil perbincangan akan dicatat di papan tulis dan semua pelajar akan menyalinnya.
 7. Pelajar akan menulis surat kiriman rasmi yang lengkap.

Refleksi:

55% pelajar dapat menulis surat kiriman rasmi yang lengkap berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan bersama dengan guru

   

Hari/Tarikh:

Isnin (4/5/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 1; Kemunculan tamadun Awal Manusia)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 8&9)

Tajuk:

Ulangkaji Bab Satu

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjawab 40 soalan objektif

Aktiviti:

 1. Guru mengedarkan buku latihan kepada pelajar.
 2. Pelajar diminta menjawab 40 soalan objektif bab 1 secara individu
 3. Pelajar akan menukarkan kertas jawapan masing-masing dengan rakan sebelah untuk disemak
 4. Guru menyemak jawapan pelajar secara perbincangan kelas

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Buku latihan

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Peradaban, sistem barter, arkeologi, artifak, feature, ekofak

Refleksi:

75% pelajar dapat menjawab soalan dengan baik

 

 

Hari/Tarikh:

Selasa (5/5/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2;Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Ulangkaji Bab dua

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan esei

Aktiviti:

 1. Guru mengedarkan buku latihan kepada pelajar.
 2. Pelajar diminta menjawab satu soalan esei secara berpasangan
 3. Guru menyemak jawapan pelajar secara perbincangan kelas
 4. Pelajar membuat pembetulan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Buku latihan

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Aristokrasi, Tirani, Diktator, Demokrasi, Republik

Refleksi:

50% pelajar dapat menjawab soalan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Selasa (5/5/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 2; Peningkatan Tamadun)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Ulangkaji Bab dua

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan esei

Aktiviti:

 1. Guru mengedarkan buku latihan kepada pelajar.
 2. Pelajar diminta menjawab satu soalan esei secara berpasangan
 3. Guru menyemak jawapan pelajar secara perbincangan kelas
 4. Pelajar membuat pembetulan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Buku latihan

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Aristokrasi, Tirani, Diktator, Demokrasi, Republik

Refleksi:

60% pelajar dapat menjawab soalan dengan baik

 

Hari/Tarikh:

Selasa (5/5/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa9)

Tajuk:

Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif

Objektif Umum:

Memahami pembentukan ayat pasif kepada ayat aktif

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membezakan ayat pasif dan ayat aktif
 2. Menentukan jenis pelaku dalam ayat dan penggunaan imbuhan awal
 3. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif

Fokus Utama:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

Fokus Sampingan:

7.1 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, bertanggungjawab

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru meminta pelajar membezakan jenis ayat sama ada ayat tersebut merupakan ayat pasif atau ayat aktif
 2. Guru menerangkan cara menukarkan ayat iaitu menentukan jenis pelaku dalam ayat dan imbuhan awalan yang digunakan
 3. Guru memberikan contoh ayat dan menerangkannya.
 4. Aktiviti pengukuhan– Guru memberikan lima contoh ayat pasif dan meminta pelajar cuba menukarkan ayat tersebut kepada ayat aktif

Refleksi:

65% pelajar dapat menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif dengan bimbingan guru

   

 

Hari/Tarikh:

Rabu (6/5/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Pemahaman Petikan Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 3&4)

Tajuk:

Sajak Anak Laut

Objektif Umum:

Memahami Petikan Komsas

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjawab tiga aktiviti pengukuhan daripada petikan
 2. Menyatakan elemen-elemen penting yang membina karya

Fokus Utama:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Fokus Sampingan:

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Penerapan Nilai:

Tabah, berani, tidak berputus asa

Rujukan Guru:

 1. Antologi Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas; Antologi Anak Laut, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Gambar kolek

Aktiviti:

 1. Guru menunjukkan kepada pelajar gambar kolek dan mengaitkannya dengan tajuk pada hari ini.
 2. Pelajar diminta memberikan maksud setiap rangkap
 3. Guru membimbing pelajar untuk mencari jawapan dan memberikan maksud beberapa perkataan yang sukar
 4. Pelajar diagihkan kepada beberapa kumpulan untuk mencari;
  1. Tema dan persoalan
  2. Bentuk
  3. Gaya bahasa
  4. Nilai dan pengajaran
 5. Semua jawapan akan dibincangkan di dalam kelas
 6. Aktiviti pengukuhan– Pelajar diminta menjawab tiga soalan pemahaman

Refleksi:

70% mengikuti p&p dengan baik

   

 

 

 

Hari/Tarikh:

Rabu (6/5/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Pemahaman Petikan Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 8&9)

Tajuk:

Sajak Anak Laut

Objektif Umum:

Memahami Petikan Komsas

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjawab tiga aktiviti pengukuhan daripada petikan
 2. Menyatakan elemen-elemen penting yang membina karya

Fokus Utama:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Fokus Sampingan:

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Penerapan Nilai:

Tabah, berani, tidak berputus asa

Rujukan Guru:

 1. Antologi Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas; Antologi Anak Laut, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Gambar kolek

Aktiviti:

 1. Guru menunjukkan kepada pelajar gambar kolek dan mengaitkannya dengan tajuk pada hari ini.
 2. Pelajar diminta memberikan maksud setiap rangkap
 3. Guru membimbing pelajar untuk mencari jawapan dan memberikan maksud beberapa perkataan yang sukar
 4. Pelajar diagihkan kepada beberapa kumpulan untuk mencari;
  1. Tema dan persoalan
  2. Bentuk
  3. Gaya bahasa
  4. Nilai dan pengajaran
 5. Semua jawapan akan dibincangkan di dalam kelas
 6. Aktiviti pengukuhan– Pelajar diminta menjawab tiga soalan pemahaman

Refleksi:

60% mengikuti p&p dengan baik

   

 

Hari/Tarikh:

Khamis (7/5/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 1&2)

Tajuk:

Peminangan Puteri Gunung Ledang

Objektif Umum:

Memahami Petikan Komsas

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan elemen-elemen penting yang membina karya
 2. Menjawab tiga aktiviti pengukuhan daripada petikan

Fokus Utama:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Fokus Sampingan:

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Penerapan Nilai:

Tabah, berani, tidak berputus asa

Rujukan Guru:

 1. Antologi Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas; Antologi Anak Laut, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menceritakan kepada pelajar tentang lagenda peminangan puteri Gunung Ledang.
 2. Pelajar memberikan respons masing-masing
 3. Pelajar diagihkan kepada beberapa kumpulan untuk mencari;
  1. Tema dan persoalan
  2. Bentuk
  3. Gaya bahasa
  4. Nilai dan pengajaran
 4. Semua jawapan akan dibincangkan di dalam kelas
 5. Aktiviti pengukuhan– Pelajar diminta menjawab tiga soalan pemahaman

Refleksi:

75% mengikuti p&p dengan baik

   

 

 

Hari/Tarikh:

Khamis (7/5/2009)

Subjek:

Sejarah (Bab 3; Tamadun Awal Asia Tenggara)

Tingkatan/Masa:

4K3 (masa 5&6)

Tajuk:

Ulangkaji Bab Tiga

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menjawab 10 soalan struktur

Aktiviti:

 1. Guru mengedarkan buku latihan kepada pelajar.
 2. Pelajar diminta menjawab 10 soalan struktur secara berpasangan
 3. Guru menyemak jawapan pelajar secara perbincangan kelas
 4. Pelajar membuat pembetulan

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Buku latihan

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Visi Baru Emas Sejarah, Tingkatan 4&5, Eastview
 3. Komik Sambil Belajar Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Maritim, agrarian, pelabuhan entrepot

Refleksi:

65% pelajar dapat menjawab soalan dengan baik

Hari/Tarikh:

Khamis (7/5/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa9)

Tajuk:

Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif

Objektif Umum:

Memahami pembentukan ayat pasif kepada ayat aktif

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membezakan ayat pasif dan ayat aktif
 2. Menentukan jenis pelaku dalam ayat dan penggunaan imbuhan awal
 3. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif

Fokus Utama:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

Fokus Sampingan:

7.1 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, bertanggungjawab

Rujukan Guru:

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru meminta pelajar membezakan jenis ayat sama ada ayat tersebut merupakan ayat pasif atau ayat aktif
 2. nGuru menerangkan cara menukarkan ayat iaitu menentukan jenis pelaku dalam ayat dan imbuhan awalan yang digunakan
 3. Guru memberikan contoh ayat dan menerangkannya.
 4. Aktiviti pengukuhan– Guru memberikan lima contoh ayat pasif dan meminta pelajar cuba menukarkan ayat tersebut kepada ayat aktif

Refleksi:

55% pelajar dapat menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif dengan bimbingan guru

   

Hari/Tarikh:

Jumaat (8/5/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa 5&6)

Tajuk:

Cerpen Annyss Sophellia

Objektif Umum:

Memahami Petikan Komsas

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan elemen-elemen penting yang membina karya
 2. Menjawab tiga aktiviti pengukuhan daripada petikan

Fokus Utama:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Fokus Sampingan:

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, berani, tidak berputus asa

Rujukan Guru:

 1. Antologi Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas; Antologi Anak Laut, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menceritakan sinopsis cerpen Annyss Sophelia
 2. Pelajar memberikan respons masing-masing
 3. Pelajar diagihkan kepada beberapa kumpulan untuk mencari;
  1. Tema dan persoalan
  2. Bentuk
  3. Gaya bahasa
  4. Nilai dan pengajaran
 4. Semua jawapan akan dibincangkan di dalam kelas
 5. Aktiviti pengukuhan– Pelajar diminta menjawab tiga soalan pemahaman

Refleksi:

80% pelajar dapat mengikuti p&p dengan baik

   

Hari/Tarikh:

Jumaat (8/5/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Komsas-Anak Laut)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 7&8)

Tajuk:

Peminangan Puteri Gunung Ledang

Objektif Umum:

Memahami Petikan Komsas

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan elemen-elemen penting yang membina karya
 2. Menjawab tiga aktiviti pengukuhan daripada petikan

Fokus Utama:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

Fokus Sampingan:

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Penerapan Nilai:

Tabah, berani, tidak berputus asa

Rujukan Guru:

 1. Antologi Anak Laut, DBP
 2. Ulasan dan Strategi Menjawab Komsas; Antologi Anak Laut, Eastview
 3. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menceritakan kepada pelajar tentang lagenda peminangan puteri Gunung Ledang.
 2. Pelajar memberikan respons masing-masing
 3. Pelajar diagihkan kepada beberapa kumpulan untuk mencari;
  1. Tema dan persoalan
  2. Bentuk
  3. Gaya bahasa
  4. Nilai dan pengajaran
 4. Semua jawapan akan dibincangkan di dalam kelas
 5. Aktiviti pengukuhan– Pelajar diminta menjawab tiga soalan pemahaman

Refleksi:

55% pelajar memberikan tumpuan terhadap penerangan guru

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

1 Comment »

 1. Bujang Saili Sirat (KBB) Said:

  RPH Minggu 19 disemak. Didapati kemas kini. Blog RPH menarik. Teruskan.


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: