Rph Minggu 25

Hari/Tarikh: 

Isnin (15/6/2009)

Subjek: 

Sejarah

Tingkatan/Masa: 

4K8 (masa 3&4)

Tajuk: 

Pembetulan kertas Peperiksaan-Soalan objektif

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan jawapan yang betul bagi setiap soalan yang telah dibincangkan

Aktiviti: 

 1. Guru mengedarkan kertas jawapan kepada semua pelajar.
 2. Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan
 3. Setiap kumpulan secara bergilir akan memberikan jawapan bagi setiap soalan yang dibincangkan
 4. Guru mengulas jawapan pelajar
 5. Pelajar membuat pembetulan pada kertas jawapan masing-masing

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker  

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Tamadun, empayar

Refleksi: 

Pelajar dapat membuat pembetulan dengan bimbingan guru

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu kedua puluh lima dari 15/6/2009-20/6/2009)

                                                                                            

 

Hari/Tarikh: 

Isnin (15/6/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan-Gambar)

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa 5&6)

Tajuk: 

“Keluarga Bahagia”-Pembetulan Soalan Peperiksaan

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan berpandu

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul 

Fokus Utama: 

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan: 

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1
 3. Isi 2
 4. Isi 3
 5. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 2. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 3. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi: 

Pelajar dapat menjalankan aktiviti yang diarahkan oleh guru dengan baik

   

 

 

Hari/Tarikh:

Isnin (15/6/2009)

Subjek: 

Sejarah

Tingkatan/Masa: 

4K3 (masa 8&9)

Tajuk: 

Pembetulan kertas Peperiksaan-Soalan objektif

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan jawapan yang betul bagi setiap soalan yang telah dibincangkan
 2. Menghuraikan jawapan yang diberikan dengan jelas

Aktiviti: 

 1. Guru mengedarkan kertas jawapan kepada semua pelajar.
 2. Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan
 3. Setiap kumpulan secara bergilir akan memberikan jawapan bagi setiap soalan yang dibincangkan
 4. Guru mengulas jawapan pelajar
 5. Kumpulan yang kerap memberikan jawapan yang salah akan didenda
 6. Pelajar membuat pembetulan pada kertas jawapan masing-masing

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker  

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Tamadun, empayar, animisme, politeisme

Refleksi: 

Pelajar dapat membuat pembetulan dengan bimbingan guru

 

Hari/Tarikh: 

Selasa (16/6/2009)

Subjek: 

Sejarah

Tingkatan/Masa: 

4K8 (masa 3&4)

Tajuk:

Pembetulan kertas Peperiksaan-Soalan objektif (sambungan)

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan jawapan yang betul bagi setiap soalan yang telah dibincangkan 

Aktiviti: 

 1. Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan
 2. Wakil bagi setiap kumpulan akan mencabut undi nombor soalan yang diberikan oleh guru
 3. Jawapan yang betul akan diberikan 2 markah manakala jawapan yang salah, setiap ahli kumpulan akan dikenakan ‘ketuk ketampi’ sebanyak 2 kali.
 4. Guru mengulas jawapan pelajar
 5. Pelajar membuat pembetulan pada kertas jawapan masing-masing

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Cabutan undi nombor soalan

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keunggulan warisan bangsa-Menghargai dan memelihara warisan bangsa

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep:

Tamadun, empayar, Nome, Firaun, Politeisme, Hieroglif

Refleksi: 

Pelajar dapat membuat pembetulan dengan bimbingan guru

 

Hari/Tarikh: 

Selasa (16/6/2009)

Subjek: 

Sejarah

Tingkatan/Masa: 

4K3 (masa 5&6)

Tajuk: 

Pembetulan kertas Peperiksaan-Soalan objektif (sambungan)

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan jawapan yang betul bagi setiap soalan yang telah dibincangkan
 2. Menghuraikan jawapan yang diberikan dengan jelas

Aktiviti: 

 1. Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan
 2. Wakil bagi setiap kumpulan akan mencabut undi nombor soalan yang diberikan oleh guru
 3. Jawapan yang betul akan diberikan 2 markah manakala jawapan yang salah, setiap ahli kumpulan akan dikenakan ‘ketuk ketampi’ sebanyak 2 kali.
 4. Semua ahli kumpulan diminta merujuk buku teks untuk mencari jawapan yang betul
 5. Guru mengulas jawapan pelajar
 6. Pelajar membuat pembetulan pada kertas jawapan masing-masing

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker iv. Cabutan undi nombor soalan 

Rujukan Guru:

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Keunggulan warisan bangsa-Menghargai dan memelihara warisan bangsa

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Tamadun, empayar, Nome, Firaun, Politeisme, Hieroglif

Refleksi: 

Pelajar dapat membuat pembetulan dengan bimbingan guru

 

 

 

Hari/Tarikh: 

Selasa (16/6/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 9)

Tajuk: 

Kata ganti diri

Objektif Umum:

Memahami Penggunaan kata ganti diri

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membezakan jenis kata ganti diri
 2. Menulis semula kata ganti diri yang betul

Fokus Utama: 

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

Fokus Sampingan: 

7.1 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan jenis kata ganti diri serta beberapa contoh yang bersesuaian
 2. Pelajar diminta memberikan contoh yang berbeza
 3. Guru memberikan 7 ayat yang menggunakan kata ganti diri yang tidak tepat.
 4. Pelajar diminta mengenalpasti kesalahan tersebut dan membetulkannya
 5. Guru membimbing pelajar untuk memberikan sebab berlakunya penggunaan kata ganti diri yang salah dalam setiap ayat tersebut.

Refleksi: 

75% pelajar berjaya memberikan beberapa contoh yang bersesuaian bagi setiap jenis kata ganti diri yang dipelajari

   

 

Hari/Tarikh: 

Rabu (17/4/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Karangan Berformat-Surat Kiriman Rasmi (surat aduan)-Pembetulan soalan peperiksaan kertas 1,bahagian B;soalan 1

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 3&4)

Tajuk: 

Pangsapuri yang anda diami sering menghadapi masalah. Anda ingin mengajukan masalah tersebut kepada pihak jawatankuasa pangsapuri. Tulis sepucuk surat kepada pihak tersebut untuk menerangkan masalah-masalah yang dihadapi. Dalam surat tersebut, anda turut memberikan saranan bagi mengatasi masalah itu.

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis surat kiriman rasmi

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan tiga masalah yang dihadapi
 2. Memberikan dua cadangan untuk mengatasi masalah yang berlaku.
 3. Menulis surat kiriman rasmi yang lengkap

Fokus Utama: 

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan: 

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 1. Guru memberikan soalan yang meminta pelajar menulis tentang surat aduan.
 2. Guru mengadakan perbincangan dalam kumpulan besar tentang isi-isi penting yang perlu ditulis dalam surat tersebut.
 3. Guru membimbing pelajar untuk menyampaikan dan mengembangkan idea mereka.
 4. Hasil perbincangan akan dicatat di papan tulis dan semua pelajar akan menyalinnya.
 5. Pelajar akan menulis surat kiriman rasmi yang lengkap.

Refleksi: 

 
   

 

Hari/Tarikh:

Rabu (17/4/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Karangan Berformat-Surat Kiriman Rasmi (surat aduan)-Pembetulan soalan peperiksaan kertas 1,bahagian B;soalan 1

Tingkatan/Masa: 

4K5 (masa 8&9)

Tajuk: 

Pangsapuri yang anda diami sering menghadapi masalah. Anda ingin mengajukan masalah tersebut kepada pihak jawatankuasa pangsapuri. Tulis sepucuk surat kepada pihak tersebut untuk menerangkan masalah-masalah yang dihadapi. Dalam surat tersebut, anda turut memberikan saranan bagi mengatasi masalah itu.

Objektif Umum:

Memahami strategi menulis surat kiriman rasmi

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan tiga masalah yang dihadapi
 2. Memberikan dua cadangan untuk mengatasi masalah yang berlaku.
 3. Menulis surat kiriman rasmi yang lengkap

Fokus Utama: 

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan: 

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

 1. Guru menunjukkan format surat kiriman rasmi dan menerangkan semula kepada pelajar
 2. Guru memberikan soalan yang meminta pelajar menulis tentang surat aduan.
 3. Guru mengadakan perbincangan dalam kumpulan besar tentang isi-isi penting yang perlu ditulis dalam surat tersebut.
 4. Guru membimbing pelajar untuk menyampaikan dan mengembangkan idea mereka.
 5. Hasil perbincangan akan dicatat di papan tulis dan semua pelajar akan menyalinnya.
 6. Pelajar akan menulis surat kiriman rasmi yang lengkap.

Refleksi: 

 
   

 

Hari/Tarikh: 

Khamis (18/6/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Karangan jenis perbincangan)

Tingkatan/Masa: 

4K4 (masa 1&2)

Tajuk: 

“Kemalangan jalan raya kian bertambah setiap hari dan meragut banyak nyawa. Bincangkan punca-punca dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini daripada terus berpanjangan” –(Pembetulan Soalan Peperiksaan)

Objektif Umum:

Memahami strategi menjawab karangan jenis perbincangan

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis pendahuluan yang baik
 2. Menyenaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk
 3. Menghuraikan isi-isi tersebut dengan betul 

Fokus Utama: 

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan: 

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti: 

i. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang berikut:

 

 1. Pendahuluan
 2. Isi 1 –punca 1
 3. Isi 2 –punca 2
 4. Isi 3 –punca 3
 5. Isi 4 – langkah 1
 6. Isi 5 – langkah 2
 7. Penutup

 

 1. Guru membimbing aktiviti pelajar.
 1. Hasil perbincangan akan ditulis di papan tulis untuk dibincang secara perbincangan kelas dengan bimbingan guru.
 2. Pelajar mencatat hasil perbincangan sebagai pembetulan

Refleksi: 

 
   

 

 

Hari/Tarikh: 

Khamis (18/6/2009)

Subjek: 

Sejarah

Tingkatan/Masa: 

4K3 (masa 5&6)

Tajuk: 

Pembetulan kertas Peperiksaan-Soalan struktur

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan jawapan yang betul bagi setiap soalan yang telah dibincangkan
 2. Menghuraikan jawapan yang diberikan dengan jelas
 3. Menulis semula jawapan yang tepat

Aktiviti: 

 1. Guru meminta pelajar membaca dan mencari jawapan di dalam buku teks secara individu
 2. Guru akan memilih pelajar secara rawak untuk memberikan jawapan bagi setiap soalan
 3. Guru akan mengulas jawapan tersebut
 4. Pelajar lain akan membuat pembetulan pada kertas jawapan masing-masing

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Tamadun, empayar, animisme, politeisme, rohaniah, penakhlukan

Refleksi: 

 

 

Hari/Tarikh: 

Khamis (16/6/2009)

Subjek: 

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tingkatan/Masa: 

4K5 (masa 9)

Tajuk: 

Kata ganti diri

Objektif Umum:

Memahami Penggunaan kata ganti diri

Objektif Khusus: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Membezakan jenis kata ganti diri
 2. Menulis semula kata ganti diri yang betul

Fokus Utama: 

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

Fokus Sampingan: 

7.1 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Rajin, gigih berusaha, berani

Rujukan Guru: 

 1. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi
 2. Focus Super Hot SPM Karangan, Pelangi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menerangkan jenis kata ganti diri serta beberapa contoh yang bersesuaian
 2. Pelajar diminta memberikan contoh yang berbeza
 3. Guru memberikan 7 ayat yang menggunakan kata ganti diri yang tidak tepat.
 4. Pelajar diminta mengenalpasti kesalahan tersebut dan membetulkannya
 5. Guru membimbing pelajar untuk memberikan sebab berlakunya penggunaan kata ganti diri yang salah dalam setiap ayat tersebut.

Refleksi: 

 
   

 

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (19/6/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)- pembetulan soalan peperiksaan

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa5&6)

Tajuk:

Kepentingan hutan kayu bakau di Malaysia dan langkah-langkah pemuliharaannya

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Membina ayat bagi perenggan pengenalan
 3. Menyenaraikan 6 isi tersurat

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 6 isi tersurat yang ada dalam petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis isi tersurat dalam perenggan 2.
 3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar membina ayat untuk bahagian pengenalan dan 6 isi tersurat dalam perenggan yang betul di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

 
   

 

 

Hari/Tarikh:

Jumaat (19/6/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)- pembetulan soalan peperiksaan

Tingkatan/Masa:

4K4 (masa5&6)

Tajuk:

Kepentingan hutan kayu bakau di Malaysia dan langkah-langkah pemuliharaannya

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Membina ayat bagi perenggan pengenalan
 3. Menyenaraikan 6 isi tersurat

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. nNexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 1- Pengenalan
 2. Perenggan 2- 6 isi-isi tersurat
 3. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 4. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar mengesan 6 isi tersurat yang ada dalam petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis isi tersurat dalam perenggan 2.
 3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar membina ayat untuk bahagian pengenalan dan 6 isi tersurat dalam perenggan yang betul di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

 
   

 

 

 

Hari/Tarikh: 

Sabtu (20/6/2009)

Subjek: 

Sejarah

Tingkatan/Masa: 

4K8 (masa 3&4)

Tajuk: 

Pembetulan kertas Peperiksaan-Soalan struktur

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Memberikan jawapan yang betul bagi setiap soalan yang telah dibincangkan
 2. Menghuraikan jawapan yang diberikan dengan jelas
 3. Menulis semula jawapan yang tepat

Aktiviti: 

 1. Guru meminta pelajar membaca dan mencari jawapan di dalam buku teks secara individu
 2. Guru akan memilih pelajar secara rawak untuk memberikan jawapan bagi setiap soalan
 3. Guru akan mengulas jawapan tersebut
 4. Pelajar lain akan membuat pembetulan pada kertas jawapan masing-masing

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Tamadun, empayar, animisme, politeisme, rohaniah, penakhlukan

Refleksi: 

 

Hari/Tarikh:

Sabtu (20/6/2009)

Subjek:

Bahasa Melayu (Rumusan)- pembetulan soalan peperiksaan

Tingkatan/Masa:

4K5 (masa5&6)

Tajuk:

Kepentingan hutan kayu bakau di Malaysia dan langkah-langkah pemuliharaannya-sambungan

Objektif Umum:

Memahami strategi membuat rumusan yang lengkap

Objektif Khusus:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menghayati teks yang disediakan
 2. Menyenaraikan 2 isi tersirat
 3. Menulis perenggan penutup

Fokus Utama:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

Fokus Sampingan:

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan- bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kemahiran Bernilai Tambah:

 1. Kemahiran Berfikir: Membuat perbandingan, menilai dan membuat keputusan
 2. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 3. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Sistem Bahasa:

 1. Kosa Kata
 2. Sintaksis

Penerapan Nilai:

Kreatif, Bekerjasama, Berani

Rujukan Guru:

 1. Blog A @Nota, Bahasa Melayu Tingkatan 4, Sasbadi
 2. Nexus, SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4 &5, Sasbadi

Bahan Bantu Mengajar:

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Aktiviti:

 1. Guru menyoal pelajar tentang perkara-perkara penting yang perlu ada dalam rumusan. Antaranya ialah:

   

 1. Perenggan 3- 2 isi-isi tersirat
 2. Perenggan 4- Penutup

 

 1. Guru membimbing pelajar memikirkan 2 isi tersirat yang bersesuaian dengan petikan.
 2. Soal jawab– Guru dan pelajar bersoal jawab tentang strategi menulis isi tersirat.
 3. Kemahiran Menulis– Guru meminta pelajar membina ayat untuk bahagian penutup dan 2 isi tersiratt dalam perenggan yang betul di dalam buku masing-masing.

Refleksi:

 
   

 

Hari/Tarikh: 

Sabtu (20/6/2009)

Subjek: 

Sejarah

Tingkatan/Masa: 

4K3 (masa 8&9)

Tajuk: 

Pembetulan kertas Peperiksaan-Soalan esei

Hasil Pembelajaran: 

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis jawapan esei dengan cara yang betul

Aktiviti: 

 1. Guru mengagihkan pelajar kepada beberapa kumpulan
 2. Setiap kumpulan akan membincangan setiap soalan esei yang diberikan oleh guru.
 3. Guru meminta pelajar membaca dan mencari jawapan di dalam buku teks.
 4. Guru akan memilih pelajar secara rawak untuk memberikan jawapan bagi setiap soalan
 5. Guru akan mengulas jawapan tersebut
 6. Pelajar lain akan membuat pembetulan pada kertas jawapan masing-masing

Bahan Bantu Mengajar: 

 1. Kapur ii. Papan tulis iii. Pen marker

Rujukan Guru: 

 1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 4
 2. Komik Sambil Belajar Sejarah Tingkatan 4

:Penerapan Unsur /Tingkah Laku Patriotisme:

Kejituan Idea membentuk Negara-Boleh menjana Idea

Kemahiran Bernilai Tambah: 

 1. Strategi Pengajaran & Pembelajaran: Koperatif dan Kolaboratif
 2. Kemahiran Cara Belajar: Mengumpul dan mencatat maklumat

Istilah & Konsep: 

Tamadun, empayar, animisme, politeisme, rohaniah, penakhlukan

Refleksi: 

 

 

 

Advertisements

2 Comments »

 1. htchong Said:

  RPH kemas kini. Teruskan usaha cikgu.
  Terima kasih kerana menghantar rph mengikut tarikh yang ditetapkan.

 2. Yeo Kee Hui Said:

  Nice blog.
  Your RPH is up to date.
  Keep up the good work.

  From
  GK Tek. & Vok.
  SMK Serian


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: